Amendement vast brengpunt voor grof vuil op de gemeentwerf

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 30-11-2021\n9 A-voorstel tot wijziging van de afvalinzameling
TitelAmendement vast brengpunt voor grof vuil op de gemeentwerf

Toelichting

De stemmen staken bij dit amendement met hoofdelijke stemming met 8 stemmen voor en 8 stemmen tegen, waarbij de fracties AWB, VVD en GL hebben tegengestemd.

Bijlage(s)