Amendement tijdelijke werking Burgeragenderingsinitiatief

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 1-12-2020\n7 A-Initiatiefvoorstel Verordening Burgerinitiatief 2020
TitelAmendement tijdelijke werking Burgeragenderingsinitiatief

Toelichting

Aangenomen met 10 stemmen voor en 5 stemmen tegen, waarbij de fracties D66, GL en PvdA hebben tegengestemd.

Bijlage(s)