Amendement zienswijze concept RES 1.0 windturbines aan gemeentegrenzen

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.
TitelAmendement zienswijze concept RES 1.0 windturbines aan gemeentegrenzen

Toelichting

Met 3 stemmen voor en 12 stemmen tegen niet aangenomen, waarbij de fractie AWB heeft voorgestemd.

Bijlage(s)