Amendement zonneweide Achtereind

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021\n8 A-voorstel tot het vaststellen van het ontwikkelperspectief Buitengebied Aalst
TitelAmendement zonneweide Achtereind

Toelichting

De stemmen staken wederom met 8 stemmen voor en 8 stemmen tegen, waarbij de fracties D66, de heer Kruip (VVD), CDA, PvdA en ZW14 hebben tegengestemd. Dit amendement is verworpen.

Bijlage(s)