Amendement beleidsregels zon- en winenergieprojecten

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 7-7-2020\n10 A-voorstel tot het vaststellen van de Beleidsregels Coöperatief ontwikkelen van zon- en windenergieprojecten
TitelAmendement beleidsregels zon- en winenergieprojecten

Toelichting

Dit amendement is unaniem aangenomen zonder stemming

Bijlage(s)