Amendement Alternatieve dekking voor extra middelen 't Hazzo e.o.

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 9-6-2020\n10 A-voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan 't Hazzo
TitelAmendement Alternatieve dekking voor extra middelen 't Hazzo e.o.

Toelichting

Het amendement is met 9 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen, waarbij de fracties AWB, VVD en CDA hebben voorgestemd.

Bijlage(s)