Amendement omgevingsvisie zoeklocaties

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021\n11 A-voorstel tot vaststellen van de omgevingsvisie Waalre
TitelAmendement omgevingsvisie zoeklocaties

Toelichting

Niet aangenomen, met 6 stemmen voor en 10 stemmen tegen, waarbij de fracties AWB, GL en G&P hebben voorgestemd.

Bijlage(s)