Amendement reservering gelden voor 2021

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 15-12-2020\n10 A-voorstel tot het vaststellen van de 5e Tussenrapportage (Turap) 2020
TitelAmendement reservering gelden voor 2021

Toelichting

Bijlage(s)