Amendement keuze optie 2 stille straatstenen Traverse

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 27-10-2020\n9 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp Traverse Zuid
TitelAmendement keuze optie 2 stille straatstenen Traverse

Toelichting

Met 9 stemmen tegen en 8 stemmen voor niet aangenomen, waarbij de fracties AWB, CDA en VVD hebben tegengestemd.

Bijlage(s)