Amendement verbod doorgaand verkeer

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 5-10-2021\n9 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp fase 1 Eindhovenseweg en kredietverstrekking “Herinrichting Eindhovenseweg”
TitelAmendement verbod doorgaand verkeer

Toelichting

Aangenomen met 11 stemmen voor en 5 stemmen tegen waarbij de fracties CDA en VVD hebben tegengestemd.

Bijlage(s)