Amendement uitgangspuntennotitie herontwikkeling Frederik Hendrikstraat, boerderij de Pracht (Rooise Hoeve)

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 3-3-2020\n7 A-voorstel tot vaststellen uitgangspuntennotitie herontwikkeling Frederik Hendrikstraat, boerderij de Pracht
TitelAmendement uitgangspuntennotitie herontwikkeling Frederik Hendrikstraat, boerderij de Pracht (Rooise Hoeve)

Toelichting

Bijlage(s)