Amendement afvalinzameling

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 23-2-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de eerste Tussenrapportage (Turap) 2021 en bespreken van de programmabegroting 2021
TitelAmendement afvalinzameling

Toelichting

Dit amendement is ingetrokken.

Bijlage(s)