Amendement sociale huurwoningen winkelcentrum de Voldijn

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 16-3-2021\n7 A-voorstel tot herontwikkeling winkelcentrum de Voldijn
TitelAmendement sociale huurwoningen winkelcentrum de Voldijn

Toelichting

Aangenomen met 13 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen, waarbij de VVD fractie heeft tegengestemd.

Bijlage(s)