Amendement aanbevelingen volksvertegenwoordigende rol

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 1-10-2019\n10 A-voorstel tot aannemen rapport rekenkamercommissie over raad van Waalre in zijn volksvertegenwoordigende rol
TitelAmendement aanbevelingen volksvertegenwoordigende rol

Toelichting

Met 5 stemmen tegen en 9 stemmen voor aangenomen, waarbij de fracties D66, ZW14, GL en PvdA hebben tegengestemd.

Bijlage(s)