Amendement aanpassing Definitief Ontwerp voor herinrichting Markt m.b.t. bomen

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2017\n10 A-voorstel tot instemmen met het definitief ontwerp en beschikbaar stellen van uitvoeringskrediet voor de herinrichting van de Markt in Waalre-dorp
TitelAmendement aanpassing Definitief Ontwerp voor herinrichting Markt m.b.t. bomen

Toelichting

Bijlage(s)