Amendement afstand Natuurbelevingscentrum Buiten

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 18-2-2020\n7 A-voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Natuurbelevingscentrum Buiten, Waalre"
TitelAmendement afstand Natuurbelevingscentrum Buiten

Toelichting

Met 3 stemmen voor en 13 stemmen tegen niet aangenomen, waarbij de fracties ZW14 en GL hebben voogestemd.

Bijlage(s)