Amendement functie duiken

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 18-2-2020\n7 A-voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Natuurbelevingscentrum Buiten, Waalre"
TitelAmendement functie duiken

Toelichting

Met 3 stemmen voor en 13 stemmen tegen niet aangenomen, waarbij de fracties ZW14 en GL hebben voorgestemd.

Bijlage(s)