Amendement landgoed Achtervoorde

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2019\n9 A-voorstel tot vaststellen kaders en inrichtingsvisie landgoed Achtervoorde
TitelAmendement landgoed Achtervoorde

Toelichting

Met 8 stemmen voor en 9 stemmen tegen niet aangenomen waarbij de fracties D66-CDA-VVD-en de heer G.J.J. Lammers van de fractie ZW14 hebben tegengestemd.

Bijlage(s)