Amendement Michiel de Ruyterstraat

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 16-11-2021\n8 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp Michiel de Ruyterstraat en omgeving
TitelAmendement Michiel de Ruyterstraat

Toelichting

Dit amendement wordt verworpen met 5 stemmen voor en 9 stemmen tegen, waarbij de fracties VVD, D66, CDA, ZW14 en PvdA hebben tegengestemd.

Bijlage(s)