Amendement zienswijze concept RES zoekgebieden locaties grootschalige opwek zonenergie Waalre

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.
TitelAmendement zienswijze concept RES zoekgebieden locaties grootschalige opwek zonenergie Waalre

Toelichting

Met 9 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen, waarbij de fracties AWB, VVD en G&P hebben tegengestemd.

Bijlage(s)