Onderzoeksplan regionaal onderzoek Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Algemene informatie
Datum 1 oktober 2019
AfzenderRekenkamercommissie

Toelichting

E-mail Rekenkamercommissie, ingekomen d.d. 30 september 2019, inzake aanbieding onderzoeksplan regionaal onderzoek Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) (27043).

Ter informatie

Weeklijstt 2019-39

Bijlage(s)