Beraad bewoners Michiel de Ruyterstraat

Algemene informatie
Datum17 augustus 2021
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

Brief inwoner Waalre, ingekomen d.d. 15 augustus 2021, inzake beraad bewoners Michiel de Ruyterstraat (218514).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2021-32

Bijlage(s)