Moties

Lijst van moties
AgendapuntTitelDatum afdoening
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-7-2023\n8 A- voorstel tot het instemmen met Kadernota 2024Motie prioritering en keuzes Kadernota
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-7-2023\n8 A- voorstel tot het instemmen met Kadernota 2024Motie vraag om inzicht in keuzes in relatie tot het Raadsprogramma
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-6-2023\n14 A-voorstel tot het vaststellen van de Actualisatie Woonnotitie Motie Voor- en nadelen woningdeeltarieven20 juni 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-6-2023\n14 A-voorstel tot het vaststellen van de Actualisatie Woonnotitie Motie Actief beleid voor doorstroming woning
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-5-2023\n8 A-voorstel tot instemmen met de kostenbeheersing Hulp bij het huishoudenMotie wachtlijstbeheer huishoudelijke hulp kwetsbare inwoners
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2023\n16.b Motie vreemd aan de orde van de dag: Inwoners goed informeren met begrijpelijke taal en juiste toonMotie vreemd aan de orde van de dag Inwoners goed informeren met begrijpelijke taal en juiste toon18 april 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2023\n16.a Motie vreemd aan de orde van de dag: Verduurzaming woningen sociale huur met informatie van inwoners uit de praktijkMotie vreemd aan de orde van de dag Verduurzaming woningen sociale huur met informatie van inwoners uit de praktijk18 april 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2023\n12 A-voorstel tot het vaststellen van het Geldzorgenbeleid Waalre 2023Motie inwoners goed informeren met begrijpelijke taal en juiste toon18 april 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2023\n12 A-voorstel tot het vaststellen van het Geldzorgenbeleid Waalre 2023Motie inzet ervaringsdeskundigen bij opstellen Uitvoeringsplan Geldzorgenbeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2023\n12 A-voorstel tot het vaststellen van het Geldzorgenbeleid Waalre 2023Motie schuldsanering/saneringskrediet18 april 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-2-2023\n9 A-voorstel tot deelname aan het regionale project De Groene Zone isolerenMotie energielabel 7 februari 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 13-12-2022\n21 Motie vreemd aan de orde van de dag privacy beschermd groen als voorwaardelijke verplichting bij ruimtelijke ontwikkelingenMotie vreemd aan de orde van de dag privacy beschermend groen als voorwaardelijke verplichting bij ruimtelijke ontwikkelingen13 december 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 29-11-2022\n9 Motie vreemd aan de orde van de dag Energiecompensatie Sportverenigingen, Culturele verenigingen en SamenlevingsorganisatiesMotie vreemd aan de orde van de dag Energiecompensatie Verenigingen, Cultuurinstellingen en Maatschappelijke voorzieningen29 november 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 29-11-2022\n8 A-voorstel tot vaststellen van het Programma Water, Riolering en Klimaat Waalre 2023-2027Motie toepassen social return29 november 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023Motie financiële bijdragen
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023Motie participatie 8 november 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023Motie volgorde bouw woningen 8 november 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023Motie transitie buitengebied 8 november 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023Motie opstellen evenementenvisie
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023Motie betaalbaar wonen 8 november 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023Motie passende uitbreiding capaciteit voor ambities en versnelling woningbouw10 januari 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023Motie een stem voor de jeugd
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023Motie verdeling energiecompensatie
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023Motie rekening houden met huishoudens ondernemers
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023Motie oprekken minimabeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023Motie maatwerk voor gedupeerden OZB verhoging en andere prijsstijgingen 8 november 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023Motie oprekken minimabeleid tot 130% van bijstandsnorm 8 november 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023Motie moreel appel WMO-abonnementstarief
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023Motie moreel appel WMO-abonnementstarief 8 november 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023Motie vergroot toegankelijkheid fietspaden voor mensen met een beperking
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023Motie meer zichtbaarheid van onze Boa's 8 november 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023Motie onderzoek toepassing 'Op Rozen' model voor lokale energieprojecten
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-9-2022\n19 Motie vreemd aan de orde van de dag Mogelijkheden voor versnelling en waarborging sociale woningbouwMotie vreemd aan de orde van de dag mogelijkheden voor versnelling en waarborging sociale woningbouw10 januari 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-9-2022\n13 A-voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Eindhovenseweg 29 Motie beschikbaar houden sociale huurwoningen20 september 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 10-5-2022\n13 A-voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de voorbereiding en uitvoering van Waalre100 (100-jarig bestaan gemeente Waalre in 2023) Motie effect naar de toekomst13 december 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-3-2022\n14 Motie vreemd aan de orde van de dag Aanvullende maatregelen verkeersveiligheid TraverseMotie aanvullende maatregelen verkeersveiligheid Traverse 8 maart 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-3-2022\n13 Motie vreemd aan de orde van de dag Financiering sociaal domeinMotie Financiën Sociaal Domein 8 maart 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-3-2022\n8 A-voorstel tot instemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regeling PlusTeam, de herijkte opdracht aan het PlusTeam en de eerste begrotingswijziging 2022 van het PlusTeamMotie Taakstellende bezuiniging PlusTeam10 mei 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-3-2022\n8 A-voorstel tot instemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regeling PlusTeam, de herijkte opdracht aan het PlusTeam en de eerste begrotingswijziging 2022 van het PlusTeamMotie Bereikbaarheid van kwetsbare burgers 8 maart 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-3-2022\n7 A-voorstel tot aannemen rapport rekenkamercommissie Participatiewet Motie Cliëntenparticipatie
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-3-2022\n7 A-voorstel tot aannemen rapport rekenkamercommissie Participatiewet Motie Sociaal Raadslieden10 mei 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021\n11 A-voorstel tot vaststellen van de omgevingsvisie WaalreMotie omgevingsvisie proactief overleg lokaal bedrijventerrein Voorbeeklaan14 december 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021\n9 A-voorstel tot wijziging van de afvalinzamelingMotie ophaalservice niet herbruikbare meubels10 mei 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021\n9 A-voorstel tot wijziging van de afvalinzamelingMotie afvalinzamelsysteem gebruik milieuvriendelijke vulniswagens14 december 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021\n9 A-voorstel tot wijziging van de afvalinzamelingMotie afvalinzamelsysteem afvalprikkers10 mei 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 30-11-2021\n9 A-voorstel tot wijziging van de afvalinzamelingMotie afvalinzamelsysteem gebruik milieuvriendelijke vulniswagens30 november 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 30-11-2021\n9 A-voorstel tot wijziging van de afvalinzamelingMotie afvalinzamelsysteem afvalprikkers30 november 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 30-11-2021\n8 Motie vreemd aan de orde van de dag 1000 euro voor controle Corona toegangsbewijzenMotie vreemd aan de orde van de dag 1000 euro voor controle Corona toegangsbewijzen11 januari 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 30-11-2021\n7 Motie Uitgang den Hof via BrederodeMotie Uitgang den Hof via Brederode10 mei 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 16-11-2021\n10 Motie vreemd aan de orde van de dag 1000 euro voor controle Corona toegangsbewijzenMotie 1000 euro voor controle corona toegangsbewijzen16 januari 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 16-11-2021\n8 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp Michiel de Ruyterstraat en omgevingMotie Michiel de Ruyterstraat16 november 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021\n8 A-voorstel tot het vaststellen van het ontwikkelperspectief Buitengebied AalstMotie woningbouwlocatie Ekenrooi-Zuid 9 november 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2022Motie Vraagafhankelijk Openbaar Vervoer in Waalre 8 maart 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2022Motie onderzoek mogelijkheden voor gedifferentieerde rioolheffing10 mei 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2022Motie Woonnotitie Wonen in 2030 9 november 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2022Motie toevoegen paragraaf baten en lasten raad en griffie10 mei 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2022Motie aanscherpen indicatoren10 mei 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2022Motie opheffen jaarlijkse reservering voor Ishoj 9 november 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2022Motie Jeugdhonk 6 juni 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2022Motie Armoedebeleid10 mei 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-10-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van het ontwikkelperspectief Buitengebied AalstMotie woningbouwlocatie Ekenrooi-Zuid 9 november 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-10-2021\n10 Motie vreemd aan de orde van de dag WindmolensMotie windmolens 5 oktober 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-10-2021\n9 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp fase 1 Eindhovenseweg en kredietverstrekking “Herinrichting Eindhovenseweg”Motie maximum 30 km bij herinrichting Eindhovenseweg centrum Aalst 5 oktober 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-9-2021\n12 Motie vreemd aan de orde van de dag Versterken positie woningzoekende WaalreMotie versterken positie woningzoekende Waalre10 mei 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-9-2021\n10 A-voorstel tot vaststellen van de Visie Recreatie en Toerisme gemeente WaalreMotie Recreatie Gat van Waalre / De Meeris 8 maart 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-9-2021\n8 A-voorstel tot gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan landgoed AchtervoordeMotie meanderen wandelpaden landgoed Achtervoorde
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-7-2021\n16 A-voorstel tot faciliteren overgangsjaar Het KloosterMotie Rekenkamercommissieonderzoek Het Klooster 1 februari 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-7-2021\n16 A-voorstel tot faciliteren overgangsjaar Het KloosterMotie instellen voorbereidingscommissie t.b.v. raadsonderzoek Het Klooster 6 juli 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.Motie concept RES 1.0 informatie, beeldvorming en communicatie22 juni 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.Motie experiment met lokaal energiedelen als aanpak van disbalans vraag en aanbod22 juni 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.Motie toekomstgericht woonhuis op Den Hof22 juni 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.Motie blijf alternatieve gebieden of oplossingen zoeken 8 maart 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.Motie zienswijze concept RES 1.0 boring vrije zones22 juni 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.Motie maak noodzaak voor wegnemen wettelijke belemmeringen zon-op-groot-dak breed bekend22 juni 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.Motie vergroot draagvlak voor particulieren zonnepanelen en warmtepompen22 juni 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.Motie duurzame opwekking met drijvende zonnepanelen22 juni 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 1-6-2021\n10 B-voorstel om in te stemmen met de eerste en tweede begrotingswijziging 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam en het beschikbaar stellen van een budget voor mediation tussen het CMD en het PlusTeamMotie eerste en tweede begrotingswijziging 2021 van de gemeenschappelijke regeling PlusTeam 8 maart 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 30-3-2021\n12 A-voorstel tot herontwikkeling winkelcentrum de VoldijnMotie vreemd aan de orde van de dag Vrijstelling giften tot €1200,- per jaar voor mensen in de bijstand10 mei 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 30-3-2021\n12 A-voorstel tot herontwikkeling winkelcentrum de VoldijnMotie winkelcentrum de Voldijn30 maart 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 30-3-2021\n12 A-voorstel tot herontwikkeling winkelcentrum de VoldijnMotie herontwikkeling winkelcentrum de Voldijn30 maart 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 16-3-2021\n8 A-voorstel tot het vaststellen van de 2e Tussenrapportage (Turap) 2021Motie beheersing kosten abonnementstarief Wmo 7 september 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 16-3-2021\n8 A-voorstel tot het vaststellen van de 2e Tussenrapportage (Turap) 2021Motie cultuurgelden14 december 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 16-3-2021\n7 A-voorstel tot herontwikkeling winkelcentrum de VoldijnMotie herontwikkeling winkelcentrum de Voldijn30 maart 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-3-2021\n10 Motie vreemd aan de orde van de dag: Antennes in woongebieden WaalreMotie antennes in woongebieden Waalre 2 maart 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-2-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de eerste Tussenrapportage (Turap) 2021 en bespreken van de programmabegroting 2021Motie Burgerparticipatie Motiemarkt Waalre 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-2-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de eerste Tussenrapportage (Turap) 2021 en bespreken van de programmabegroting 2021Motie uitvoeren participatietraject Kunst en Cultuur14 december 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-2-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de eerste Tussenrapportage (Turap) 2021 en bespreken van de programmabegroting 2021Motie Cultuur loper 7 september 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-2-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de eerste Tussenrapportage (Turap) 2021 en bespreken van de programmabegroting 2021Motie ondersteuning project Kunst en Cultuur23 februari 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-2-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de eerste Tussenrapportage (Turap) 2021 en bespreken van de programmabegroting 2021Motie het Klooster23 februari 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-2-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de eerste Tussenrapportage (Turap) 2021 en bespreken van de programmabegroting 2021Motie initiatieven Tiny Forests en Wadi's23 februari 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 15-12-2020\n13 Motie vreemd aan de orde van de dag Terugdringen geluidsoverlast na reconstructie TraverseMotie Terugdringen geluidsoverlast na reconstructie Traverse15 december 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 15-12-2020\n12 Motie vreemd aan de orde van de dag Een veiligere plek vinden voor JOP AalstMotie vreemd aan de orde van de dag Een veiligere plek vinden voor JOP Aalst15 december 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 13-10-2020\n10 Motie vreemd aan de orde van de dag Mondkapjes en handgel voor minimaMotie mondkapjes en handgel voor minima 1 december 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 13-10-2020\n9 A-voorstel tot het vaststellen van het Jeugdbeleid Waalre 2020-2024Motie meer aandacht voor vroegtijdige preventie13 oktober 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 29-9-2020\n8 Motie vreemd aan de orde van de dag Coalition of the willingMotie Coalition of the Willing 1 december 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 15-9-2020\n12 Motie vreemd aan de orde van de dag Coalition of the willingMotie vreemd aan de orde van de dag Coalition of the willing15 september 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 15-9-2020\n11 Motie van wantrouwen wethoudersMotie vreemd aan de orde van de dag wantrouwen wethouders15 september 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-8-2020\n3 BestuurscrisisMotie oplossing bestuurscrisis - ingetrokken24 augustus 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-8-2020\n3 BestuurscrisisMotie oplossing bestuurscrisis ingetrokken24 augustus 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-8-2020\n3 BestuurscrisisMotie oplossing bestuurscrisis27 oktober 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-8-2020\n3 BestuurscrisisMotie van afkeuring bestuurscrisis Waalre27 oktober 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-8-2020\n3 BestuurscrisisMotie van wantrouwen 1 december 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-7-2020\n14 Motie vreemd aan de orde van de dag Een sinterklaasfeest voor iedereenMotie Een sinterklaasfeest voor iedereen!22 september 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-7-2020\n14 Motie vreemd aan de orde van de dag Een sinterklaasfeest voor iedereenMotie Een sinterklaasfeest voor iedereen! 7 juli 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-7-2020\n11 A-voorstel tot het vaststellen van de 3e Tussenrapportage (Turap) 2020Motie budget en uitgaven wegenbeheersplan, rapportage en vevolg 7 juli 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 30-6-2020\n3 Het KloosterMotie extern onderzoek het Klooster30 juni 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-6-2020\n14 Motie vreemd aan de orde van de dag Coalition of the willingMotie Coalition of the Willing 7 juli 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-6-2020\n13 Motie vreemd aan de orde van de dag Maak glasvezelkabel in het buitengebied van Waalre haalbaar voor iedereenMotie maak glasvezelkabel haalbaar voor buitengebied fase 4 9 juni 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-6-2020\n12 Motie vreemd aan de orde van de dag van de inzake BravoflexMotie Gebruik geld Bravoflex voor verbetering bestaand openbaar vervoer 7 juli 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-6-2020\n11 A-voorstel inzake voorlopige ontwerp sporthal en ontmoetingsruimte 't HazzoMotie sporthal en ontmoetingsruimte 't Hazzo 9 juni 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-6-2020\n10 A-voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan 't HazzoMotie Alternatieve dekking voor extra middelen 't Hazzo e.o. 9 juni 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-5-2020\n20 Motie vreemd aan de orde van de dag: Ondersteuning maatschappelijk middenveldMotie vreemd aan de orde van de dag: Ondersteuning maatschappelijk middenveld27 oktober 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-5-2020\n19 Motie vreemd aan de orde van de dag: Luisteren naar samenleving Waalre bij aanpassingen aan CoronaMotie vreemd aan de orde van de dag: Luisteren naar samenleving Waalre bij aanpassingen aan corona 5 januari 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-5-2020\n8 A-voorstel tot het vaststellen van het stedenbouwkundig plan Heijde Park (Heistraat Zuid fase 2)Motie scouting de Meerberg 5 januari 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-3-2020\n5 Ingekomen stukkenMotie wijze van omgaan met de RIB evaluatie maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp 3 maart 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-3-2020\n5 Ingekomen stukkenMotie wijze van omgaan met de RIB evaluatie maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp 3 maart 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-2-2020\n8 A-voorstel tot het vaststellen van het procesvoorstel voor de realisatie van het dorpshart AalstMotie dorpshart Aalst17 november 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-1-2020\n12 Motie vreemd aan de orde van de dag: Financiering Sociaal Domein WaalreMotie Financiering Sociaal Domein 7 januari 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-1-2020\n11 A-voorstel tot opstellen beeldkwaliteitsplannen in centrumgebiedenMotie beeldkwaliteitsplannen in centrumgebieden 7 januari 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-1-2020\n10 A-voorstel tot het vaststellen van het Beleid- en beheerplan Groen en BomenMotie "de Houthakker" herplant of betaalt 5 mei 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-1-2020\n10 A-voorstel tot het vaststellen van het Beleid- en beheerplan Groen en BomenMotie "de Houthakker" herplant of betaalt 7 januari 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 17-12-2019\n14 Motie AWB vreemd aan de orde van de dag: Financiering Sociaal Domein Motie Financiering Sociaal Domein17 december 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-12-2019\n11 Motie D66 vreemd aan de orde van de dag: debat verhouding/samenwerking gemeenteraad - collegeMotie debat verhouding/samenwerking gemeenteraad - college 3 december 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-12-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de schetsontwerpen Traverse Waalre-dorp en Eindhovenseweg te AalstMotie samenhang schetsontwerp Traverse Waalre-dorp en tijdelijke maatregelen sluipverkeer27 oktober 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020Motie goedkopere bestrijding eikenprocessierups16 februari 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020Motie tijdelijke huisvesting tussentijdse opvang hulpbehoevende ouderen18 februari 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020Motie tijdelijke huisvesting tussentijdse opvang hulpbehoevende ouderen - gewijzigd opnieuw ingediend12 november 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020Motie verbetering oversteekbaarheid Eindhovenseweg - ingetrokken12 november 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020Motie Verpleeghuis11 februari 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020Motie Verpleeghuis - gewijzigd opnieuw ingediend12 november 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020Motie Speelbos21 juli 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020Motie Speelbos - gewijzigd opnieuw ingediend12 november 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020Motie burgerparticipatie: motiemarkt Waalre12 november 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020Motie Cultuur loper - ingetrokken12 november 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-10-2019\n10 Motie D66 vreemd aan de orde van de dag: Jeugdpreventie 'Uit met ouders'Motie vreemd aan de orde van de dag: Jeugdpreventie 'Uit met ouders'11 januari 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 1-10-2019\n9 A-voorstel tot het instemmen de ruimtelijke kaders voor de ontwikkeling van fase 3 van het BrabantiaterreinMotie fase 3 Brabantiaterrein10 mei 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-9-2019\n10 A-voorstel tot uitvoering advies vuurwerkverbodMotie Vuurwerkverbod 3 september 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-7-2019\n11 Motie vreemd aan de orde van de dag afkeuring proceskosten Parkeer-Hub DommeldalMotie vreemd aan de orde van de dag afkeuring proceskosten Parkeer-Hub Dommeldal 2 juli 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-7-2019\n10 A-voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020Motie extra oog voor krediet centrumontwikkeling Aalst 2 juli 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-7-2019\n10 A-voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020Motie kunst- en cultuurbeleid14 december 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-7-2019\n10 A-voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020Motie fietspaden27 oktober 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-7-2019\n10 A-voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020Motie kunst- en cultuurbeleid 2 juli 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-7-2019\n9 A-voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2018 en aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet 2018Motie uitkeringsgerechtigden in beeld 2 juli 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 25-6-2019\n7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorpMotie krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp27 oktober 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 25-6-2019\n7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorpMotie van afkeuring krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp25 juni 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2019\n10 Motie CDA vreemd aan de orde van de dag WelstandsnotaMotie CDA vreemd aan de orde van de dag Welstandsnota 6 juni 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2019\n7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorpMotie van afkeuring krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp 6 juni 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-5-2019\n14 Motie D66 vreemd aan de orde van de dag agenda en stukken Algemene Ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Motie vreemd aan de orde van de dag agenda en stukken Algemene Ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)21 mei 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-5-2019\n13 A-voorstel tot het vaststellen van de ‘Startnotitie Jeugdbeleid en Verordening Jeugdhulp 2020’Motie jeugdparticipatie 5 november 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-5-2019\n12 A-voorstel tot het vaststellen van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (LGB) 2019-2022Motie geen groep of thema met gezondheidsrisico's uitsluiten21 mei 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-5-2019\n8 B-voorstel tot het kennisnemen van een lagere opbrengst kavelruil Dommeldal de HogtMotie van treurnis kavelruil Dommeldal de Hogt21 mei 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2019\n9 A-voorstel tot vaststellen kaders en inrichtingsvisie landgoed AchtervoordeMotie steun Muziekgebouw Eindhoven 2 april 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2019\n9 A-voorstel tot vaststellen kaders en inrichtingsvisie landgoed AchtervoordeMotie grondopbrengst landgoed Achtervoorde21 september 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2019\n9 A-voorstel tot vaststellen kaders en inrichtingsvisie landgoed AchtervoordeMotie landgoederen 1 december 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2019\n9 A-voorstel tot vaststellen kaders en inrichtingsvisie landgoed AchtervoordeMotie openbare informatie landgoederen Waalre 2 april 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2019\n9 A-voorstel tot vaststellen kaders en inrichtingsvisie landgoed AchtervoordeMotie maximale toegankelijkheid landgoederen Waalre 1 december 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 26-3-2019\n7 Motie GL-AWB-ZW14-CDA vreemd aan de orde van de dag: tegen het oplaten van ballonnenMotie vreemd aan de orde van de dag: tegen het oplaten van ballonnen16 november 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-3-2019\n10 Motie CDA-GL-ZW14 vreemd aan de orde van de dag: Samen met het Waterschap voor EnergietransitieMotie Samen met het waterschap voor Energietransitie11 mei 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-3-2019\n9 Interpellatiedebat aantal stemlocatiesMotie stemlokalen12 maart 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-2-2019\n8 Motie D66-VVD-CDA vreemd aan de orde van de dag: Sluit zonnepanelen uit van OZB waardeMotie sluit zonnepanelen uit van OZB waarde gewijzigd 3 december 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-2-2019\n8 Motie D66-VVD-CDA vreemd aan de orde van de dag: Sluit zonnepanelen uit van OZB waardeMotie sluit zonnepanelen uit van OZB waarde19 februari 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-2-2019\n15 Motie D66-AWB vreemd aan de orde van de dag: Ondersteuning arbeidsinschakeling werkzoekende nuggersMotie vreemd aan de orde van de dag Ondersteuning arbeidsinschakeling werkzoekende nuggers 9 mei 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-12-2018\n12 Motie D66 vreemd aan de orde van de dag: Rookvrij maken ingang Huis van WaalreMotie vreemd aan de orde van de dat: Rookvrij maken ingang Huis van Waalre 4 december 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n9 Motie vreemd aan de orde van de dag GL-D66-ZW14-PvdA KinderpardonMotie kinderpardon (vreemd aan de orde van de dag)
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Motie invulling driehoek 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Motie effectieve voorlichting voor een hoge vaccinatiegraad 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Motie een directe stem voor onze inwoners 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Motie nuggers 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Motie bestaansminimum 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Motie geef ons een stem in de regio 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Motie stimulering aangepast sporten Waalre 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Motie borging voorschoolse voorziening 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-9-2018\n10 Motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties GL-PvdA-Zw14: VuurwerkMotie vreemd aan de orde van de dag: vuurwerk 3 september 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-9-2018\n8 A-voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Mosbroekseweg 2Motie gierkelder Mosbroekseweg 2 4 september 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-7-2018\n13 Aangekondigd fracties GL-PvdA-ZW14: Motie vreemd aan de orde van de dag: VuurwerkMotie vreemd aan de orde van de dag: Vuurwerk 3 juli 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Motie onderzoek draagvlak hoogfrequent afvalinzameling bewoners proefwijk 5 juni 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Motie geen onnodig geld uitgeven 5 juni 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Motie jeugdzorg 2 oktober 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Motie Hazzo terrein 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 10-4-2018\n9 Motie vreemd aan de orde van de dag instellen verkennerMotie aanstellen verkenner10 april 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-3-2018\n12 Motie vreemd aan de orde van de dag: Motie GroenLinks tuinkorven weghalen vóór het broedseizoenMotie tuinkorven weghalen vóór het broedseizoen 6 maart 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-3-2018\n12 Motie vreemd aan de orde van de dag: Motie GroenLinks tuinkorven weghalen vóór het broedseizoenMotie tuinkorven weghalen vóór het broedseizoen 6 maart 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-3-2018\n11 A-Voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor de ontwikkeling van Heistraat Zuid Fase 2, Waalre NoordMotie Heistraat Zuid Fase 2, Waalre Noord 6 maart 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-3-2018\n10 A-Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een zonnepark op het voormalige honkbalveld op het perceel Dreefstraat 48bMotie zonnepanelen ruimtelijk creatief integreren15 mei 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-2-2018\n9 A-voorstel tot het vaststellen van de kadernota Burgerparticipatie en BurgerinitiatievenMotie Burgerinitiatief20 februari 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-2-2018\n9 A-voorstel tot het vaststellen van de kadernota Burgerparticipatie en BurgerinitiatievenMotie Cultuuromslag10 september 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-2-2018\n11 Motie vreemd aan de orde van de dag: Motie GL, AWB, ZW14 en LW inzake statiegeldalliantieMotie statiegeldalliantie 6 maart 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-2-2018\n10 A-Voorstel gebiedsontwikkeling Trolliuslaan en omgevingMotie Consultatie bij 'oudstek' 6 juni 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-2-2018\n8 A-Voorstel evaluatie en gemeente brede opschaling van de huisvuilinzameling met de afvalfietsMotie inzamelpunt huisraad/milieustraat
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-1-2018\n9 A-voorstel tot het vaststellen van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2018-2022Motie activeer burgers bij de verwerking van hemelwater 6 oktober 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017\n6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018Motie budget toerisme beleid 6 maart 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017\n6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018Motie Omgevingswet
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017\n6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018Motie stimulering jeugdcultuurfonds
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017\n6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018Motie stimuleren gebruik beschikbare ruimtes 6 maart 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-9-2017\n13 A-Voorstel tot het vaststellen van het PachtbeleidMotie intensiever beheer braakliggende terreinen
Raadsvergadering (besluitvormend) 11-7-2017\n8 A-voorstel tot het vaststellen van het Speelruimtebeleid 2017-2025Motie Aanpassing prioritering Speelruimtebeleid 11 juli 2017
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-4-2017\n11 Uitgesteld besluit inzake motie van VVD, AWB, ZW14 en NEW inzake tuinkorvenMotie tuinkorven 4 april 2017
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-3-2017\n12 Motie vreemd aan de orde van de dag pilot alternatief vervoer De VoldijnMotie pilot alternatief vervoer De Voldijn21 maart 2017
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-3-2017\n11 A-Voorstel tot het inrichten en openstellen van de gemeentewerf als proef voor de inname van ‘puin en tuin’Motie tuinkorven21 maart 2017
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Motie AED cursus raad en college 8 november 2016
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Motie blijverslening 8 november 2016
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Motie wateroverlast samen met burgers
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Motie geen woorden maar daden over uitvoering VN-verdrag gehandicapten 8 november 2016
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Motie uitvoering VN-verddrag voor de rechten van mensen met een handicap
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Motie voorziening voor burgerinitiatieven20 februari 2018
Motie speelvoorzieningen11 juli 2017
Motie toegankelijk maken jaarverslag PlusTeam 6 juni 2017
Motie ontwikkeling 't Hazzo gebied i.c.m. herijking woonvisie10 april 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024Motie besparing kosten op grote projecten
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024Motie belang van bomen voor een gezonde leefomgeving
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024Motie Kindvriendelijk Waalre Kinderburgemeester/Kindergemeenteraad
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024Motie plafond inhuur derden 7 november 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024Motie capaciteitsuitbreiding regio 7 november 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024Motie instellen Starterslening 7 november 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024Motie beperking inhuur derden 7 november 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024Motie herziening vrijstellingsregeling gemeentelijke heffingen 7 november 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 28-11-2023\n14 Motie vreemd aan de orde van de dag: Vuurwerkpret voor allenMotie vreemd aan de orde van de dag Vuurwerkpret voor allen28 november 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 28-11-2023\n13 A-voorstel tot vaststellen van de Nota Parkeernormen gemeente Waalre 2023Motie gehandicaptenparkeerplaatsen sportparken