Moties

Lijst van moties
AgendapuntTitelDatum afdoening
Raadsvergadering (besluitvormend) 1-10-2019\n9 A-voorstel tot het instemmen de ruimtelijke kaders voor de ontwikkeling van fase 3 van het BrabantiaterreinMotie fase 3 Brabantiaterrein
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-9-2019\n10 A-voorstel tot uitvoering advies vuurwerkverbodMotie Vuurwerkverbod 3 september 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-7-2019\n11 Motie vreemd aan de orde van de dag afkeuring proceskosten Parkeer-Hub DommeldalMotie vreemd aan de orde van de dag afkeuring proceskosten Parkeer-Hub Dommeldal 2 juli 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-7-2019\n10 A-voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020Motie kunst- en cultuurbeleid 2 juli 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-7-2019\n10 A-voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020Motie kunst- en cultuurbeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-7-2019\n10 A-voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020Motie extra oog voor krediet centrumontwikkeling Aalst 2 juli 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-7-2019\n10 A-voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020Motie fietspaden
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-7-2019\n9 A-voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2018 en aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet 2018Motie uitkeringsgerechtigden in beeld 2 juli 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 25-6-2019\n7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorpMotie van afkeuring krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp25 juni 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 25-6-2019\n7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorpMotie krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2019\n10 Motie CDA vreemd aan de orde van de dag WelstandsnotaMotie CDA vreemd aan de orde van de dag Welstandsnota 6 juni 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2019\n7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorpMotie krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2019\n7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorpMotie van afkeuring krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-5-2019\n14 Motie D66 vreemd aan de orde van de dag agenda en stukken Algemene Ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Motie vreemd aan de orde van de dag agenda en stukken Algemene Ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)21 mei 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-5-2019\n13 A-voorstel tot het vaststellen van de ‘Startnotitie Jeugdbeleid en Verordening Jeugdhulp 2020’Motie jeugdparticipatie
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-5-2019\n12 A-voorstel tot het vaststellen van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (LGB) 2019-2022Motie geen groep of thema met gezondheidsrisico's uitsluiten21 mei 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-5-2019\n8 B-voorstel tot het kennisnemen van een lagere opbrengst kavelruil Dommeldal de HogtMotie van treurnis kavelruil Dommeldal de Hogt21 mei 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2019\n9 A-voorstel tot vaststellen kaders en inrichtingsvisie landgoed AchtervoordeMotie grondopbrengst landgoed Achtervoorde
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2019\n9 A-voorstel tot vaststellen kaders en inrichtingsvisie landgoed AchtervoordeMotie maximale toegankelijkheid landgoederen Waalre
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2019\n9 A-voorstel tot vaststellen kaders en inrichtingsvisie landgoed AchtervoordeMotie landgoederen
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2019\n9 A-voorstel tot vaststellen kaders en inrichtingsvisie landgoed AchtervoordeMotie steun Muziekgebouw Eindhoven 2 april 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2019\n9 A-voorstel tot vaststellen kaders en inrichtingsvisie landgoed AchtervoordeMotie openbare informatie landgoederen Waalre 2 april 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 26-3-2019\n7 Motie GL-AWB-ZW14-CDA vreemd aan de orde van de dag: tegen het oplaten van ballonnenMotie vreemd aan de orde van de dag: tegen het oplaten van ballonnen
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-3-2019\n10 Motie CDA-GL-ZW14 vreemd aan de orde van de dag: Samen met het Waterschap voor EnergietransitieMotie Samen met het waterschap voor Energietransitie
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-3-2019\n9 Interpellatiedebat aantal stemlocatiesMotie stemlokalen12 maart 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-2-2019\n8 Motie D66-VVD-CDA vreemd aan de orde van de dag: Sluit zonnepanelen uit van OZB waardeMotie sluit zonnepanelen uit van OZB waarde gewijzigd
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-2-2019\n8 Motie D66-VVD-CDA vreemd aan de orde van de dag: Sluit zonnepanelen uit van OZB waardeMotie sluit zonnepanelen uit van OZB waarde19 februari 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-2-2019\n15 Motie D66-AWB vreemd aan de orde van de dag: Ondersteuning arbeidsinschakeling werkzoekende nuggersMotie vreemd aan de orde van de dag Ondersteuning arbeidsinschakeling werkzoekende nuggers 9 mei 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-12-2018\n12 Motie D66 vreemd aan de orde van de dag: Rookvrij maken ingang Huis van WaalreMotie vreemd aan de orde van de dat: Rookvrij maken ingang Huis van Waalre 4 december 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n9 Motie vreemd aan de orde van de dag GL-D66-ZW14-PvdA KinderpardonMotie kinderpardon (vreemd aan de orde van de dag)
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Motie nuggers 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Motie een directe stem voor onze inwoners 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Motie effectieve voorlichting voor een hoge vaccinatiegraad 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Motie geef ons een stem in de regio 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Motie stimulering aangepast sporten Waalre 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Motie borging voorschoolse voorziening 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Motie invulling driehoek 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Motie bestaansminimum 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-9-2018\n10 Motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties GL-PvdA-Zw14: VuurwerkMotie vreemd aan de orde van de dag: vuurwerk 3 september 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-9-2018\n8 A-voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Mosbroekseweg 2Motie gierkelder Mosbroekseweg 2 4 september 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-7-2018\n13 Aangekondigd fracties GL-PvdA-ZW14: Motie vreemd aan de orde van de dag: VuurwerkMotie vreemd aan de orde van de dag: Vuurwerk 3 juli 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Motie onderzoek draagvlak hoogfrequent afvalinzameling bewoners proefwijk 5 juni 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Motie jeugdzorg 2 oktober 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Motie Hazzo terrein 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Motie geen onnodig geld uitgeven 5 juni 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 10-4-2018\n9 Motie vreemd aan de orde van de dag instellen verkennerMotie aanstellen verkenner10 april 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-3-2018\n12 Motie vreemd aan de orde van de dag: Motie GroenLinks tuinkorven weghalen vóór het broedseizoenMotie tuinkorven weghalen vóór het broedseizoen 6 maart 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-3-2018\n12 Motie vreemd aan de orde van de dag: Motie GroenLinks tuinkorven weghalen vóór het broedseizoenMotie tuinkorven weghalen vóór het broedseizoen 6 maart 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-3-2018\n11 A-Voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor de ontwikkeling van Heistraat Zuid Fase 2, Waalre NoordMotie Heistraat Zuid Fase 2, Waalre Noord 6 maart 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-3-2018\n10 A-Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een zonnepark op het voormalige honkbalveld op het perceel Dreefstraat 48bMotie zonnepanelen ruimtelijk creatief integreren15 mei 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-2-2018\n9 A-voorstel tot het vaststellen van de kadernota Burgerparticipatie en BurgerinitiatievenMotie Cultuuromslag10 september 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-2-2018\n9 A-voorstel tot het vaststellen van de kadernota Burgerparticipatie en BurgerinitiatievenMotie Burgerinitiatief20 februari 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-2-2018\n11 Motie vreemd aan de orde van de dag: Motie GL, AWB, ZW14 en LW inzake statiegeldalliantieMotie statiegeldalliantie 6 maart 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-2-2018\n10 A-Voorstel gebiedsontwikkeling Trolliuslaan en omgevingMotie Consultatie bij 'oudstek' 6 juni 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-2-2018\n8 A-Voorstel evaluatie en gemeente brede opschaling van de huisvuilinzameling met de afvalfietsMotie inzamelpunt huisraad/milieustraat
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-1-2018\n9 A-voorstel tot het vaststellen van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2018-2022Motie activeer burgers bij de verwerking van hemelwater
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017\n6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018Motie Omgevingswet
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017\n6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018Motie stimuleren gebruik beschikbare ruimtes 6 maart 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017\n6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018Motie budget toerisme beleid 6 maart 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017\n6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018Motie stimulering jeugdcultuurfonds
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-9-2017\n13 A-Voorstel tot het vaststellen van het PachtbeleidMotie intensiever beheer braakliggende terreinen
Raadsvergadering (besluitvormend) 11-7-2017\n8 A-voorstel tot het vaststellen van het Speelruimtebeleid 2017-2025Motie Aanpassing prioritering Speelruimtebeleid 11 juli 2017
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-4-2017\n11 Uitgesteld besluit inzake motie van VVD, AWB, ZW14 en NEW inzake tuinkorvenMotie tuinkorven 4 april 2017
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-3-2017\n12 Motie vreemd aan de orde van de dag pilot alternatief vervoer De VoldijnMotie pilot alternatief vervoer De Voldijn21 maart 2017
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-3-2017\n11 A-Voorstel tot het inrichten en openstellen van de gemeentewerf als proef voor de inname van ‘puin en tuin’Motie tuinkorven21 maart 2017
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Motie blijverslening 8 november 2016
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Motie AED cursus raad en college 8 november 2016
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Motie voorziening voor burgerinitiatieven20 februari 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Motie uitvoering VN-verddrag voor de rechten van mensen met een handicap
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Motie geen woorden maar daden over uitvoering VN-verdrag gehandicapten 8 november 2016
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Motie wateroverlast samen met burgers
Motie toegankelijk maken jaarverslag PlusTeam 6 juni 2017
Motie speelvoorzieningen11 juli 2017
Motie ontwikkeling 't Hazzo gebied i.c.m. herijking woonvisie10 april 2019