Moties

Lijst van moties
AgendapuntTitelDatum afdoening
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-5-2024
9 A-voorstel tot vaststellen bestemmingsplan 'Eeckenrhode Irenelaan, Aalst'
Motie omgevingsdialoog inbreidingslocaties
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-5-2024
10 A-voorstel tot instemmen met het programmaplan Taskforce Sociaal Domein en hiervoor eenmalig een budget van maximaal € 384.000 ter beschikking te stellen
Motie tussentijdse evaluatie programmaplan sociaal domein
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-5-2024
10 A-voorstel tot instemmen met het programmaplan Taskforce Sociaal Domein en hiervoor eenmalig een budget van maximaal € 384.000 ter beschikking te stellen
Motie inzet maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen voor de uitwerking van het programmaplan sociaal domein
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-5-2024
19 Motie D66, PvdA en CDA vreemd aan de orde van de dag Index vergoedingen
Motie vreemd aan de orde van de dag index vergoedingen
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-5-2024
11 Motie vreemd aan de orde van de dag: Europese vlag uithangen (ingetrokken na toezegging van het college)
Motie Europese vlag ophangen 7 mei 2024
Raadsvergadering (besluitvormend) 16-4-2024
9 A-voorstel tot vaststellen Stedenbouwkundige Visie Waalre-noord fase 3
Motie keuze verdichten Waalre-Noord fase 3
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2024
7 A-voorstel tot vaststellen van het Mobiliteitsplan “Vlot, veilig en duurzaam in en door Waalre in 2040”
Motie maatregelen Raadhuisstraat 2 april 2024
Raadsvergadering (besluitvormend) 27-2-2024
8 A-voorstel tot het instemmen met de Nota van Uitgangspunten omgevingsplan Waalre (deelgebied Centrum-Wonen)
Motie Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan27 februari 2024
Raadsvergadering (besluitvormend) 27-2-2024
7 A-voorstel tot vaststellen van het voorlopig ontwerp Heikantstraat
Motie kaderstelling Heikantstraat27 februari 2024
Raadsvergadering (besluitvormend) 27-2-2024
7 A-voorstel tot vaststellen van het voorlopig ontwerp Heikantstraat
Motie wijziging voorlopig ontwerp Heikantstraat met scenario's en aanvullende kaders27 februari 2024
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-1-2024
8 A-voorstel tot het nemen van een besluit voor de toekomstige ontsluiting van de Hut van Mie Pils en omgeving
Motie aanscherpen proces besluitvorming
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-1-2024
8 A-voorstel tot het nemen van een besluit voor de toekomstige ontsluiting van de Hut van Mie Pils en omgeving
Motie parkeren Hut van Mie Pils en omgeving23 januari 2024
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-1-2024
8 A-voorstel tot het nemen van een besluit voor de toekomstige ontsluiting van de Hut van Mie Pils en omgeving
Motie uitwerken wandelroute parkeerplaats Brede School Ekenrooi
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-12-2023
13 Motie vreemd aan de orde van de dag Aan de slag voor opvang asielzoekers
Motie aan de slag voor opvang asielzoekers12 december 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-12-2023
11 A-voorstel tot vaststellen van het bestemmingsplan Dennelaan 1-1A
Motie omgevingsdialoog Dennelaan 1-1A12 december 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 28-11-2023
14 Motie vreemd aan de orde van de dag: Vuurwerkpret voor allen
Motie vreemd aan de orde van de dag Vuurwerkpret voor allen28 november 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 28-11-2023
13 A-voorstel tot vaststellen van de Nota Parkeernormen gemeente Waalre 2023
Motie gehandicaptenparkeerplaatsen sportparken
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023
7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024
Motie Kindvriendelijk Waalre Kinderburgemeester/Kindergemeenteraad
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023
7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024
Motie herziening vrijstellingsregeling gemeentelijke heffingen 7 november 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023
7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024
Motie capaciteitsuitbreiding regio 7 november 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023
7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024
Motie instellen Starterslening 7 november 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023
7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024
Motie beperking inhuur derden 7 november 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023
7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024
Motie plafond inhuur derden 7 november 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023
7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024
Motie besparing kosten op grote projecten
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023
7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024
Motie belang van bomen voor een gezonde leefomgeving
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-7-2023
8 A- voorstel tot het instemmen met Kadernota 2024
Motie prioritering en keuzes Kadernota12 december 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-7-2023
8 A- voorstel tot het instemmen met Kadernota 2024
Motie vraag om inzicht in keuzes in relatie tot het Raadsprogramma 5 maart 2024
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-6-2023
14 A-voorstel tot het vaststellen van de Actualisatie Woonnotitie
Motie Voor- en nadelen woningdeeltarieven20 juni 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-6-2023
14 A-voorstel tot het vaststellen van de Actualisatie Woonnotitie
Motie Actief beleid voor doorstroming woning
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-5-2023
8 A-voorstel tot instemmen met de kostenbeheersing Hulp bij het huishouden
Motie wachtlijstbeheer huishoudelijke hulp kwetsbare inwoners28 november 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2023
16.b Motie vreemd aan de orde van de dag: Inwoners goed informeren met begrijpelijke taal en juiste toon
Motie vreemd aan de orde van de dag Inwoners goed informeren met begrijpelijke taal en juiste toon18 april 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2023
16.a Motie vreemd aan de orde van de dag: Verduurzaming woningen sociale huur met informatie van inwoners uit de praktijk
Motie vreemd aan de orde van de dag Verduurzaming woningen sociale huur met informatie van inwoners uit de praktijk18 april 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2023
12 A-voorstel tot het vaststellen van het Geldzorgenbeleid Waalre 2023
Motie inwoners goed informeren met begrijpelijke taal en juiste toon18 april 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2023
12 A-voorstel tot het vaststellen van het Geldzorgenbeleid Waalre 2023
Motie inzet ervaringsdeskundigen bij opstellen Uitvoeringsplan Geldzorgenbeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2023
12 A-voorstel tot het vaststellen van het Geldzorgenbeleid Waalre 2023
Motie schuldsanering/saneringskrediet18 april 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-2-2023
9 A-voorstel tot deelname aan het regionale project De Groene Zone isoleren
Motie energielabel 7 februari 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 13-12-2022
21 Motie vreemd aan de orde van de dag privacy beschermd groen als voorwaardelijke verplichting bij ruimtelijke ontwikkelingen
Motie vreemd aan de orde van de dag privacy beschermend groen als voorwaardelijke verplichting bij ruimtelijke ontwikkelingen13 december 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 29-11-2022
9 Motie vreemd aan de orde van de dag Energiecompensatie Sportverenigingen, Culturele verenigingen en Samenlevingsorganisaties
Motie vreemd aan de orde van de dag Energiecompensatie Verenigingen, Cultuurinstellingen en Maatschappelijke voorzieningen29 november 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 29-11-2022
8 A-voorstel tot vaststellen van het Programma Water, Riolering en Klimaat Waalre 2023-2027
Motie toepassen social return29 november 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023
Motie financiële bijdragen18 juni 2024
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023
Motie participatie 8 november 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023
Motie volgorde bouw woningen 8 november 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023
Motie transitie buitengebied 8 november 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023
Motie opstellen evenementenvisie28 november 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023
Motie betaalbaar wonen 8 november 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023
Motie passende uitbreiding capaciteit voor ambities en versnelling woningbouw10 januari 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023
Motie een stem voor de jeugd
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023
Motie verdeling energiecompensatie
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023
Motie rekening houden met huishoudens ondernemers
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023
Motie oprekken minimabeleid28 november 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023
Motie maatwerk voor gedupeerden OZB verhoging en andere prijsstijgingen 8 november 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023
Motie oprekken minimabeleid tot 130% van bijstandsnorm 8 november 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023
Motie moreel appel WMO-abonnementstarief28 november 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023
Motie moreel appel WMO-abonnementstarief 8 november 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023
Motie vergroot toegankelijkheid fietspaden voor mensen met een beperking
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023
Motie meer zichtbaarheid van onze Boa's 8 november 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023
Motie onderzoek toepassing 'Op Rozen' model voor lokale energieprojecten 2 april 2024
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-9-2022
19 Motie vreemd aan de orde van de dag Mogelijkheden voor versnelling en waarborging sociale woningbouw
Motie vreemd aan de orde van de dag mogelijkheden voor versnelling en waarborging sociale woningbouw10 januari 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-9-2022
13 A-voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Eindhovenseweg 29
Motie beschikbaar houden sociale huurwoningen20 september 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 10-5-2022
13 A-voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de voorbereiding en uitvoering van Waalre100 (100-jarig bestaan gemeente Waalre in 2023)
Motie effect naar de toekomst13 december 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-3-2022
14 Motie vreemd aan de orde van de dag Aanvullende maatregelen verkeersveiligheid Traverse
Motie aanvullende maatregelen verkeersveiligheid Traverse 8 maart 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-3-2022
13 Motie vreemd aan de orde van de dag Financiering sociaal domein
Motie Financiën Sociaal Domein 8 maart 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-3-2022
8 A-voorstel tot instemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regeling PlusTeam, de herijkte opdracht aan het PlusTeam en de eerste begrotingswijziging 2022 van het PlusTeam
Motie Taakstellende bezuiniging PlusTeam10 mei 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-3-2022
8 A-voorstel tot instemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regeling PlusTeam, de herijkte opdracht aan het PlusTeam en de eerste begrotingswijziging 2022 van het PlusTeam
Motie Bereikbaarheid van kwetsbare burgers 8 maart 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-3-2022
7 A-voorstel tot aannemen rapport rekenkamercommissie Participatiewet
Motie Cliëntenparticipatie 9 januari 2024
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-3-2022
7 A-voorstel tot aannemen rapport rekenkamercommissie Participatiewet
Motie Sociaal Raadslieden10 mei 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021
11 A-voorstel tot vaststellen van de omgevingsvisie Waalre
Motie omgevingsvisie proactief overleg lokaal bedrijventerrein Voorbeeklaan14 december 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021
9 A-voorstel tot wijziging van de afvalinzameling
Motie ophaalservice niet herbruikbare meubels10 mei 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021
9 A-voorstel tot wijziging van de afvalinzameling
Motie afvalinzamelsysteem gebruik milieuvriendelijke vulniswagens14 december 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021
9 A-voorstel tot wijziging van de afvalinzameling
Motie afvalinzamelsysteem afvalprikkers10 mei 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 30-11-2021
9 A-voorstel tot wijziging van de afvalinzameling
Motie afvalinzamelsysteem gebruik milieuvriendelijke vulniswagens30 november 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 30-11-2021
9 A-voorstel tot wijziging van de afvalinzameling
Motie afvalinzamelsysteem afvalprikkers30 november 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 30-11-2021
8 Motie vreemd aan de orde van de dag 1000 euro voor controle Corona toegangsbewijzen
Motie vreemd aan de orde van de dag 1000 euro voor controle Corona toegangsbewijzen11 januari 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 30-11-2021
7 Motie Uitgang den Hof via Brederode
Motie Uitgang den Hof via Brederode10 mei 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 16-11-2021
10 Motie vreemd aan de orde van de dag 1000 euro voor controle Corona toegangsbewijzen
Motie 1000 euro voor controle corona toegangsbewijzen16 januari 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 16-11-2021
8 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp Michiel de Ruyterstraat en omgeving
Motie Michiel de Ruyterstraat16 november 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021
8 A-voorstel tot het vaststellen van het ontwikkelperspectief Buitengebied Aalst
Motie woningbouwlocatie Ekenrooi-Zuid 9 november 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2022
Motie Vraagafhankelijk Openbaar Vervoer in Waalre 8 maart 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2022
Motie onderzoek mogelijkheden voor gedifferentieerde rioolheffing10 mei 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2022
Motie Woonnotitie Wonen in 2030 9 november 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2022
Motie toevoegen paragraaf baten en lasten raad en griffie10 mei 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2022
Motie aanscherpen indicatoren10 mei 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2022
Motie opheffen jaarlijkse reservering voor Ishoj 9 november 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2022
Motie Jeugdhonk 6 juni 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2022
Motie Armoedebeleid10 mei 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-10-2021
11 A-voorstel tot het vaststellen van het ontwikkelperspectief Buitengebied Aalst
Motie woningbouwlocatie Ekenrooi-Zuid 9 november 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-10-2021
10 Motie vreemd aan de orde van de dag Windmolens
Motie windmolens 5 oktober 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-10-2021
9 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp fase 1 Eindhovenseweg en kredietverstrekking “Herinrichting Eindhovenseweg”
Motie maximum 30 km bij herinrichting Eindhovenseweg centrum Aalst 5 oktober 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-9-2021
12 Motie vreemd aan de orde van de dag Versterken positie woningzoekende Waalre
Motie versterken positie woningzoekende Waalre10 mei 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-9-2021
10 A-voorstel tot vaststellen van de Visie Recreatie en Toerisme gemeente Waalre
Motie Recreatie Gat van Waalre / De Meeris 8 maart 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-9-2021
8 A-voorstel tot gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan landgoed Achtervoorde
Motie meanderen wandelpaden landgoed Achtervoorde
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-7-2021
16 A-voorstel tot faciliteren overgangsjaar Het Klooster
Motie Rekenkamercommissieonderzoek Het Klooster 1 februari 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-7-2021
16 A-voorstel tot faciliteren overgangsjaar Het Klooster
Motie instellen voorbereidingscommissie t.b.v. raadsonderzoek Het Klooster 6 juli 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021
11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.
Motie concept RES 1.0 informatie, beeldvorming en communicatie22 juni 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021
11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.
Motie experiment met lokaal energiedelen als aanpak van disbalans vraag en aanbod22 juni 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021
11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.
Motie toekomstgericht woonhuis op Den Hof22 juni 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021
11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.
Motie blijf alternatieve gebieden of oplossingen zoeken 8 maart 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021
11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.
Motie zienswijze concept RES 1.0 boring vrije zones22 juni 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021
11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.
Motie maak noodzaak voor wegnemen wettelijke belemmeringen zon-op-groot-dak breed bekend22 juni 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021
11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.
Motie vergroot draagvlak voor particulieren zonnepanelen en warmtepompen22 juni 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021
11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.
Motie duurzame opwekking met drijvende zonnepanelen22 juni 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 1-6-2021
10 B-voorstel om in te stemmen met de eerste en tweede begrotingswijziging 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam en het beschikbaar stellen van een budget voor mediation tussen het CMD en het PlusTeam
Motie eerste en tweede begrotingswijziging 2021 van de gemeenschappelijke regeling PlusTeam 8 maart 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 30-3-2021
12 A-voorstel tot herontwikkeling winkelcentrum de Voldijn
Motie vreemd aan de orde van de dag Vrijstelling giften tot €1200,- per jaar voor mensen in de bijstand10 mei 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 30-3-2021
12 A-voorstel tot herontwikkeling winkelcentrum de Voldijn
Motie winkelcentrum de Voldijn30 maart 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 30-3-2021
12 A-voorstel tot herontwikkeling winkelcentrum de Voldijn
Motie herontwikkeling winkelcentrum de Voldijn30 maart 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 16-3-2021
8 A-voorstel tot het vaststellen van de 2e Tussenrapportage (Turap) 2021
Motie beheersing kosten abonnementstarief Wmo 7 september 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 16-3-2021
8 A-voorstel tot het vaststellen van de 2e Tussenrapportage (Turap) 2021
Motie cultuurgelden14 december 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 16-3-2021
7 A-voorstel tot herontwikkeling winkelcentrum de Voldijn
Motie herontwikkeling winkelcentrum de Voldijn30 maart 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-3-2021
10 Motie vreemd aan de orde van de dag: Antennes in woongebieden Waalre
Motie antennes in woongebieden Waalre 2 maart 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-2-2021
7 A-voorstel tot het vaststellen van de eerste Tussenrapportage (Turap) 2021 en bespreken van de programmabegroting 2021
Motie Burgerparticipatie Motiemarkt Waalre 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-2-2021
7 A-voorstel tot het vaststellen van de eerste Tussenrapportage (Turap) 2021 en bespreken van de programmabegroting 2021
Motie uitvoeren participatietraject Kunst en Cultuur14 december 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-2-2021
7 A-voorstel tot het vaststellen van de eerste Tussenrapportage (Turap) 2021 en bespreken van de programmabegroting 2021
Motie Cultuur loper 7 september 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-2-2021
7 A-voorstel tot het vaststellen van de eerste Tussenrapportage (Turap) 2021 en bespreken van de programmabegroting 2021
Motie ondersteuning project Kunst en Cultuur23 februari 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-2-2021
7 A-voorstel tot het vaststellen van de eerste Tussenrapportage (Turap) 2021 en bespreken van de programmabegroting 2021
Motie het Klooster23 februari 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-2-2021
7 A-voorstel tot het vaststellen van de eerste Tussenrapportage (Turap) 2021 en bespreken van de programmabegroting 2021
Motie initiatieven Tiny Forests en Wadi's23 februari 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 15-12-2020
13 Motie vreemd aan de orde van de dag Terugdringen geluidsoverlast na reconstructie Traverse
Motie Terugdringen geluidsoverlast na reconstructie Traverse15 december 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 15-12-2020
12 Motie vreemd aan de orde van de dag Een veiligere plek vinden voor JOP Aalst
Motie vreemd aan de orde van de dag Een veiligere plek vinden voor JOP Aalst15 december 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 13-10-2020
10 Motie vreemd aan de orde van de dag Mondkapjes en handgel voor minima
Motie mondkapjes en handgel voor minima 1 december 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 13-10-2020
9 A-voorstel tot het vaststellen van het Jeugdbeleid Waalre 2020-2024
Motie meer aandacht voor vroegtijdige preventie13 oktober 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 29-9-2020
8 Motie vreemd aan de orde van de dag Coalition of the willing
Motie Coalition of the Willing 1 december 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 15-9-2020
12 Motie vreemd aan de orde van de dag Coalition of the willing
Motie vreemd aan de orde van de dag Coalition of the willing15 september 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 15-9-2020
11 Motie van wantrouwen wethouders
Motie vreemd aan de orde van de dag wantrouwen wethouders15 september 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-8-2020
3 Bestuurscrisis
Motie oplossing bestuurscrisis - ingetrokken24 augustus 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-8-2020
3 Bestuurscrisis
Motie oplossing bestuurscrisis ingetrokken24 augustus 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-8-2020
3 Bestuurscrisis
Motie oplossing bestuurscrisis27 oktober 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-8-2020
3 Bestuurscrisis
Motie van afkeuring bestuurscrisis Waalre27 oktober 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-8-2020
3 Bestuurscrisis
Motie van wantrouwen 1 december 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-7-2020
14 Motie vreemd aan de orde van de dag Een sinterklaasfeest voor iedereen
Motie Een sinterklaasfeest voor iedereen!22 september 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-7-2020
14 Motie vreemd aan de orde van de dag Een sinterklaasfeest voor iedereen
Motie Een sinterklaasfeest voor iedereen! 7 juli 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-7-2020
11 A-voorstel tot het vaststellen van de 3e Tussenrapportage (Turap) 2020
Motie budget en uitgaven wegenbeheersplan, rapportage en vevolg 7 juli 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 30-6-2020
3 Het Klooster
Motie extern onderzoek het Klooster30 juni 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-6-2020
14 Motie vreemd aan de orde van de dag Coalition of the willing
Motie Coalition of the Willing 7 juli 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-6-2020
13 Motie vreemd aan de orde van de dag Maak glasvezelkabel in het buitengebied van Waalre haalbaar voor iedereen
Motie maak glasvezelkabel haalbaar voor buitengebied fase 4 9 juni 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-6-2020
12 Motie vreemd aan de orde van de dag van de inzake Bravoflex
Motie Gebruik geld Bravoflex voor verbetering bestaand openbaar vervoer 7 juli 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-6-2020
11 A-voorstel inzake voorlopige ontwerp sporthal en ontmoetingsruimte 't Hazzo
Motie sporthal en ontmoetingsruimte 't Hazzo 9 juni 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-6-2020
10 A-voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan 't Hazzo
Motie Alternatieve dekking voor extra middelen 't Hazzo e.o. 9 juni 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-5-2020
20 Motie vreemd aan de orde van de dag: Ondersteuning maatschappelijk middenveld
Motie vreemd aan de orde van de dag: Ondersteuning maatschappelijk middenveld27 oktober 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-5-2020
19 Motie vreemd aan de orde van de dag: Luisteren naar samenleving Waalre bij aanpassingen aan Corona
Motie vreemd aan de orde van de dag: Luisteren naar samenleving Waalre bij aanpassingen aan corona 5 januari 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-5-2020
8 A-voorstel tot het vaststellen van het stedenbouwkundig plan Heijde Park (Heistraat Zuid fase 2)
Motie scouting de Meerberg 5 januari 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-3-2020
5 Ingekomen stukken
Motie wijze van omgaan met de RIB evaluatie maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp 3 maart 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-3-2020
5 Ingekomen stukken
Motie wijze van omgaan met de RIB evaluatie maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp 3 maart 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-2-2020
8 A-voorstel tot het vaststellen van het procesvoorstel voor de realisatie van het dorpshart Aalst
Motie dorpshart Aalst17 november 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-1-2020
12 Motie vreemd aan de orde van de dag: Financiering Sociaal Domein Waalre
Motie Financiering Sociaal Domein 7 januari 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-1-2020
11 A-voorstel tot opstellen beeldkwaliteitsplannen in centrumgebieden
Motie beeldkwaliteitsplannen in centrumgebieden 7 januari 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-1-2020
10 A-voorstel tot het vaststellen van het Beleid- en beheerplan Groen en Bomen
Motie "de Houthakker" herplant of betaalt 5 mei 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-1-2020
10 A-voorstel tot het vaststellen van het Beleid- en beheerplan Groen en Bomen
Motie "de Houthakker" herplant of betaalt 7 januari 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 17-12-2019
14 Motie AWB vreemd aan de orde van de dag: Financiering Sociaal Domein
Motie Financiering Sociaal Domein17 december 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-12-2019
11 Motie D66 vreemd aan de orde van de dag: debat verhouding/samenwerking gemeenteraad - college
Motie debat verhouding/samenwerking gemeenteraad - college 3 december 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-12-2019
7 A-voorstel tot het vaststellen van de schetsontwerpen Traverse Waalre-dorp en Eindhovenseweg te Aalst
Motie samenhang schetsontwerp Traverse Waalre-dorp en tijdelijke maatregelen sluipverkeer27 oktober 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019
7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020
Motie goedkopere bestrijding eikenprocessierups16 februari 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019
7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020
Motie tijdelijke huisvesting tussentijdse opvang hulpbehoevende ouderen18 februari 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019
7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020
Motie tijdelijke huisvesting tussentijdse opvang hulpbehoevende ouderen - gewijzigd opnieuw ingediend12 november 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019
7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020
Motie verbetering oversteekbaarheid Eindhovenseweg - ingetrokken12 november 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019
7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020
Motie Verpleeghuis11 februari 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019
7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020
Motie Verpleeghuis - gewijzigd opnieuw ingediend12 november 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019
7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020
Motie Speelbos21 juli 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019
7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020
Motie Speelbos - gewijzigd opnieuw ingediend12 november 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019
7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020
Motie burgerparticipatie: motiemarkt Waalre12 november 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019
7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020
Motie Cultuur loper - ingetrokken12 november 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-10-2019
10 Motie D66 vreemd aan de orde van de dag: Jeugdpreventie 'Uit met ouders'
Motie vreemd aan de orde van de dag: Jeugdpreventie 'Uit met ouders'11 januari 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 1-10-2019
9 A-voorstel tot het instemmen de ruimtelijke kaders voor de ontwikkeling van fase 3 van het Brabantiaterrein
Motie fase 3 Brabantiaterrein10 mei 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-9-2019
10 A-voorstel tot uitvoering advies vuurwerkverbod
Motie Vuurwerkverbod 3 september 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-7-2019
11 Motie vreemd aan de orde van de dag afkeuring proceskosten Parkeer-Hub Dommeldal
Motie vreemd aan de orde van de dag afkeuring proceskosten Parkeer-Hub Dommeldal 2 juli 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-7-2019
10 A-voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020
Motie extra oog voor krediet centrumontwikkeling Aalst 2 juli 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-7-2019
10 A-voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020
Motie kunst- en cultuurbeleid14 december 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-7-2019
10 A-voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020
Motie fietspaden27 oktober 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-7-2019
10 A-voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020
Motie kunst- en cultuurbeleid 2 juli 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-7-2019
9 A-voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2018 en aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet 2018
Motie uitkeringsgerechtigden in beeld 2 juli 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 25-6-2019
7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
Motie krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp27 oktober 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 25-6-2019
7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
Motie van afkeuring krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp25 juni 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2019
10 Motie CDA vreemd aan de orde van de dag Welstandsnota
Motie CDA vreemd aan de orde van de dag Welstandsnota 6 juni 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2019
7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
Motie van afkeuring krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp 6 juni 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-5-2019
14 Motie D66 vreemd aan de orde van de dag agenda en stukken Algemene Ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Motie vreemd aan de orde van de dag agenda en stukken Algemene Ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)21 mei 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-5-2019
13 A-voorstel tot het vaststellen van de ‘Startnotitie Jeugdbeleid en Verordening Jeugdhulp 2020’
Motie jeugdparticipatie 5 november 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-5-2019
12 A-voorstel tot het vaststellen van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (LGB) 2019-2022
Motie geen groep of thema met gezondheidsrisico's uitsluiten21 mei 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-5-2019
8 B-voorstel tot het kennisnemen van een lagere opbrengst kavelruil Dommeldal de Hogt
Motie van treurnis kavelruil Dommeldal de Hogt21 mei 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2019
9 A-voorstel tot vaststellen kaders en inrichtingsvisie landgoed Achtervoorde
Motie steun Muziekgebouw Eindhoven 2 april 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2019
9 A-voorstel tot vaststellen kaders en inrichtingsvisie landgoed Achtervoorde
Motie grondopbrengst landgoed Achtervoorde21 september 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2019
9 A-voorstel tot vaststellen kaders en inrichtingsvisie landgoed Achtervoorde
Motie landgoederen 1 december 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2019
9 A-voorstel tot vaststellen kaders en inrichtingsvisie landgoed Achtervoorde
Motie openbare informatie landgoederen Waalre 2 april 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2019
9 A-voorstel tot vaststellen kaders en inrichtingsvisie landgoed Achtervoorde
Motie maximale toegankelijkheid landgoederen Waalre 1 december 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 26-3-2019
7 Motie GL-AWB-ZW14-CDA vreemd aan de orde van de dag: tegen het oplaten van ballonnen
Motie vreemd aan de orde van de dag: tegen het oplaten van ballonnen16 november 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-3-2019
10 Motie CDA-GL-ZW14 vreemd aan de orde van de dag: Samen met het Waterschap voor Energietransitie
Motie Samen met het waterschap voor Energietransitie11 mei 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-3-2019
9 Interpellatiedebat aantal stemlocaties
Motie stemlokalen12 maart 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-2-2019
8 Motie D66-VVD-CDA vreemd aan de orde van de dag: Sluit zonnepanelen uit van OZB waarde
Motie sluit zonnepanelen uit van OZB waarde gewijzigd 3 december 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-2-2019
8 Motie D66-VVD-CDA vreemd aan de orde van de dag: Sluit zonnepanelen uit van OZB waarde
Motie sluit zonnepanelen uit van OZB waarde19 februari 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-2-2019
15 Motie D66-AWB vreemd aan de orde van de dag: Ondersteuning arbeidsinschakeling werkzoekende nuggers
Motie vreemd aan de orde van de dag Ondersteuning arbeidsinschakeling werkzoekende nuggers 9 mei 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-12-2018
12 Motie D66 vreemd aan de orde van de dag: Rookvrij maken ingang Huis van Waalre
Motie vreemd aan de orde van de dat: Rookvrij maken ingang Huis van Waalre 4 december 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018
9 Motie vreemd aan de orde van de dag GL-D66-ZW14-PvdA Kinderpardon
Motie kinderpardon (vreemd aan de orde van de dag)
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018
8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019
Motie invulling driehoek 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018
8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019
Motie effectieve voorlichting voor een hoge vaccinatiegraad 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018
8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019
Motie een directe stem voor onze inwoners 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018
8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019
Motie nuggers 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018
8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019
Motie bestaansminimum 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018
8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019
Motie geef ons een stem in de regio 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018
8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019
Motie stimulering aangepast sporten Waalre 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018
8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019
Motie borging voorschoolse voorziening 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-9-2018
10 Motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties GL-PvdA-Zw14: Vuurwerk
Motie vreemd aan de orde van de dag: vuurwerk 3 september 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-9-2018
8 A-voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Mosbroekseweg 2
Motie gierkelder Mosbroekseweg 2 4 september 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-7-2018
13 Aangekondigd fracties GL-PvdA-ZW14: Motie vreemd aan de orde van de dag: Vuurwerk
Motie vreemd aan de orde van de dag: Vuurwerk 3 juli 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018
10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022
Motie onderzoek draagvlak hoogfrequent afvalinzameling bewoners proefwijk 5 juni 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018
10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022
Motie geen onnodig geld uitgeven 5 juni 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018
10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022
Motie jeugdzorg 2 oktober 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018
10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022
Motie Hazzo terrein 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 10-4-2018
9 Motie vreemd aan de orde van de dag instellen verkenner
Motie aanstellen verkenner10 april 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-3-2018
12 Motie vreemd aan de orde van de dag: Motie GroenLinks tuinkorven weghalen vóór het broedseizoen
Motie tuinkorven weghalen vóór het broedseizoen 6 maart 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-3-2018
12 Motie vreemd aan de orde van de dag: Motie GroenLinks tuinkorven weghalen vóór het broedseizoen
Motie tuinkorven weghalen vóór het broedseizoen 6 maart 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-3-2018
11 A-Voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor de ontwikkeling van Heistraat Zuid Fase 2, Waalre Noord
Motie Heistraat Zuid Fase 2, Waalre Noord 6 maart 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-3-2018
10 A-Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een zonnepark op het voormalige honkbalveld op het perceel Dreefstraat 48b
Motie zonnepanelen ruimtelijk creatief integreren15 mei 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-2-2018
9 A-voorstel tot het vaststellen van de kadernota Burgerparticipatie en Burgerinitiatieven
Motie Burgerinitiatief20 februari 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-2-2018
9 A-voorstel tot het vaststellen van de kadernota Burgerparticipatie en Burgerinitiatieven
Motie Cultuuromslag10 september 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-2-2018
11 Motie vreemd aan de orde van de dag: Motie GL, AWB, ZW14 en LW inzake statiegeldalliantie
Motie statiegeldalliantie 6 maart 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-2-2018
10 A-Voorstel gebiedsontwikkeling Trolliuslaan en omgeving
Motie Consultatie bij 'oudstek' 6 juni 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-2-2018
8 A-Voorstel evaluatie en gemeente brede opschaling van de huisvuilinzameling met de afvalfiets
Motie inzamelpunt huisraad/milieustraat
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-1-2018
9 A-voorstel tot het vaststellen van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2018-2022
Motie activeer burgers bij de verwerking van hemelwater 6 oktober 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017
6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018
Motie budget toerisme beleid 6 maart 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017
6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018
Motie Omgevingswet
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017
6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018
Motie stimulering jeugdcultuurfonds
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017
6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018
Motie stimuleren gebruik beschikbare ruimtes 6 maart 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-9-2017
13 A-Voorstel tot het vaststellen van het Pachtbeleid
Motie intensiever beheer braakliggende terreinen
Raadsvergadering (besluitvormend) 11-7-2017
8 A-voorstel tot het vaststellen van het Speelruimtebeleid 2017-2025
Motie Aanpassing prioritering Speelruimtebeleid 11 juli 2017
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-4-2017
11 Uitgesteld besluit inzake motie van VVD, AWB, ZW14 en NEW inzake tuinkorven
Motie tuinkorven 4 april 2017
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-4-2017
1 Opening
Motie ontwikkeling 't Hazzo gebied i.c.m. herijking woonvisie10 april 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-3-2017
12 Motie vreemd aan de orde van de dag pilot alternatief vervoer De Voldijn
Motie pilot alternatief vervoer De Voldijn21 maart 2017
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-3-2017
11 A-Voorstel tot het inrichten en openstellen van de gemeentewerf als proef voor de inname van ‘puin en tuin’
Motie tuinkorven21 maart 2017
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016
6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017
Motie AED cursus raad en college 8 november 2016
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016
6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017
Motie blijverslening 8 november 2016
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016
6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017
Motie wateroverlast samen met burgers
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016
6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017
Motie geen woorden maar daden over uitvoering VN-verdrag gehandicapten 8 november 2016
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016
6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017
Motie uitvoering VN-verddrag voor de rechten van mensen met een handicap
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016
6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017
Motie voorziening voor burgerinitiatieven20 februari 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-7-2016
1 Opening
Motie speelvoorzieningen11 juli 2017
Raadsvergadering (besluitvormend) 24-5-2016
1 Opening
Motie toegankelijk maken jaarverslag PlusTeam 6 juni 2017