Motie Rekenkamercommissieonderzoek Het Klooster

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 6-7-2021\n16 A-voorstel tot faciliteren overgangsjaar Het Klooster
TitelMotie Rekenkamercommissieonderzoek Het Klooster
Datum afdoening 1 februari 2022

Toelichting

Met 10 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen, waarbij de fracties D66, ZW14, PvdA en G&P hebben tegengestemd.

Bijlage(s)