Motie vreemd aan de orde van de dag mogelijkheden voor versnelling en waarborging sociale woningbouw

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 20-9-2022\n19 Motie vreemd aan de orde van de dag Mogelijkheden voor versnelling en waarborging sociale woningbouw
TitelMotie vreemd aan de orde van de dag mogelijkheden voor versnelling en waarborging sociale woningbouw
Datum afdoening10 januari 2023

Toelichting

Deze motie wordt met 11 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen, waarbij de fracties D66 en CDA hebben tegengestemd.

Stand van zaken

In het raadsprogramma is reeds de doelstelling opgenomen om de woningbouw waar mogelijk te versnellen; dit geldt uiteraard ook voor sociale woningbouw. In het Uitvoeringsprogramma wordt nader ingegaan op de gewenste versnelling.
Met het opstarten van de ontwikkeling van fase 3 van Waalre-noord is een versnelling al in werking gezet.

Bijlage(s)