Motie stemlokalen

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 12-3-2019\n9 Interpellatiedebat aantal stemlocaties
TitelMotie stemlokalen
Datum afdoening12 maart 2019

Toelichting

De motie is, bij hoofdelijke stemming, met 10 stemmen tegen en 5 stemmen voor niet aangenomen, waarbij de fracties D66, PvdA en mevrouw Groeneveld van de fractie AWB hebben voorgestemd.

Bijlage(s)