Motie tuinkorven

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 4-4-2017\n11 Uitgesteld besluit inzake motie van VVD, AWB, ZW14 en NEW inzake tuinkorven
TitelMotie tuinkorven
Datum afdoening 4 april 2017

Toelichting

AWB-VVD-ZW14-NEW
In de raadsvergadering van 21 maart 2017 stond het voorstel tot het inrichten en openstellen van de gemeentewerf als proef voor de inname van ‘puin en tuin’ op de agenda. Bij de behandeling van dit voorstel werd de motie tuinkorven ingediend waarbij bij de besluitvorming de stemmen staakten.
Art. 32 Gemeentewet schrijft dat de besluitvorming wordt uitgesteld tot een volgende vergadering waarin de beraadslagingen kunnen worden geopend.
De motie is bij herstemming met 8 stemmen voor en 8 stemmen niet aangenomen

Bijlage(s)