Motie uitkeringsgerechtigden in beeld

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 2-7-2019\n9 A-voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2018 en aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet 2018
TitelMotie uitkeringsgerechtigden in beeld
Datum afdoening 2 juli 2019

Toelichting

Met 8 stemmen voor en 9 stemmen tegen niet aangenomen, waarbij de fracties AWB, VVD en CDA hebben tegengestemd.

Bijlage(s)