Motie wijze van omgaan met de RIB evaluatie maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 3-3-2020\n5 Ingekomen stukken
TitelMotie wijze van omgaan met de RIB evaluatie maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
Datum afdoening 3 maart 2020

Toelichting

Met 12 stemmen tegen en 5 stemmen voor niet aangenomen, waarbij de fracties ZW14, GL, PvdA en G&P hebben voorgestemd.

Bijlage(s)