Motie jeugdparticipatie

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 21-5-2019\n13 A-voorstel tot het vaststellen van de ‘Startnotitie Jeugdbeleid en Verordening Jeugdhulp 2020’
TitelMotie jeugdparticipatie
Datum afdoening 5 november 2019

Toelichting

Motie is unaniem aangenomen

Bijlage(s)