Motie Burgerparticipatie Motiemarkt Waalre 2022

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 23-2-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de eerste Tussenrapportage (Turap) 2021 en bespreken van de programmabegroting 2021
TitelMotie Burgerparticipatie Motiemarkt Waalre 2022

Toelichting

Deze motie wordt met 13 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen, waarbij de de heer Claessen (AWB) en mevrouw Groeneveld (AWB) hebben tegengestemd.

Bijlage(s)