Motie Coalition of the Willing

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 29-9-2020\n8 Motie vreemd aan de orde van de dag Coalition of the willing
TitelMotie Coalition of the Willing
Datum afdoening 1 december 2020

Toelichting

Deze motie wordt met hoofdelijke stemming aangenomen met 9 stemmen voor en 7 stemmen tegen, waarbij de fracties D66, ZW14, PvdA, GL, G&P en de heer P. Donders (AWB) hebben voorgestemd.

Bijlage(s)