Motie uitvoering VN-verddrag voor de rechten van mensen met een handicap

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017
TitelMotie uitvoering VN-verddrag voor de rechten van mensen met een handicap

Toelichting

D66-VVD-CDA-PvdA
16 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen

Bijlage(s)