Motie extra oog voor krediet centrumontwikkeling Aalst

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 2-7-2019\n10 A-voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020
TitelMotie extra oog voor krediet centrumontwikkeling Aalst
Datum afdoening 2 juli 2019

Toelichting

Met 8 stemmen voor en 9 stemmen tegen niet aangenomen, waarbij de fracties AWB, VVD en CDA hebben tegengestemd.

Bijlage(s)