Motie Taakstellende bezuiniging PlusTeam

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 8-3-2022\n8 A-voorstel tot instemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regeling PlusTeam, de herijkte opdracht aan het PlusTeam en de eerste begrotingswijziging 2022 van het PlusTeam
TitelMotie Taakstellende bezuiniging PlusTeam
Datum afdoening10 mei 2022

Toelichting

Met 9 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen, waarbij de fracties VVD en CDA hebben tegengestemd.

Bijlage(s)