Motie fietspaden

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 2-7-2019\n10 A-voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020
TitelMotie fietspaden
Datum afdoening27 oktober 2020

Toelichting

Met 9 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen, waarbij de fracties D66, ZW14, GL en PvdA hebben tegengestemd.

Bijlage(s)