Motie onderzoek mogelijkheden voor gedifferentieerde rioolheffing

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2022
TitelMotie onderzoek mogelijkheden voor gedifferentieerde rioolheffing
Datum afdoening10 mei 2022

Toelichting

Met 12 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen, waarbij de fractie AWB heeft tegengestemd.

Bijlage(s)