Motie krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 25-6-2019\n7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
TitelMotie krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
Datum afdoening27 oktober 2020

Toelichting

Met 10 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen waarbij de fracties D66, GL en PvdA hebben tegengestemd.

Bijlage(s)