Motie het Klooster

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 23-2-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de eerste Tussenrapportage (Turap) 2021 en bespreken van de programmabegroting 2021
TitelMotie het Klooster
Datum afdoening23 februari 2021

Toelichting

Deze motie wordt met 9 stemmen tegen en 6 stemmen voor niet aangenomen, waarbij de fracties D66, GL, ZW14 en G&P hebben voorgestemd.

Bijlage(s)