Motie "de Houthakker" herplant of betaalt

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 7-1-2020\n10 A-voorstel tot het vaststellen van het Beleid- en beheerplan Groen en Bomen
TitelMotie "de Houthakker" herplant of betaalt
Datum afdoening 5 mei 2021

Toelichting

Deze motie wordt aangenomen, met 13 stemmen voor en 3 stemmen tegen, waarbij de fractie CDA en de heer Rutten hebben tegengestemd.

Bijlage(s)