Motie activeer burgers bij de verwerking van hemelwater

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 9-1-2018\n9 A-voorstel tot het vaststellen van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2018-2022
TitelMotie activeer burgers bij de verwerking van hemelwater
Datum afdoening 6 oktober 2020

Toelichting

Aangenomen met 10 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen

Bijlage(s)