Motie Bereikbaarheid van kwetsbare burgers

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 8-3-2022\n8 A-voorstel tot instemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regeling PlusTeam, de herijkte opdracht aan het PlusTeam en de eerste begrotingswijziging 2022 van het PlusTeam
TitelMotie Bereikbaarheid van kwetsbare burgers
Datum afdoening 8 maart 2022

Toelichting

Bijlage(s)