Motie borging voorschoolse voorziening

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019
TitelMotie borging voorschoolse voorziening
Datum afdoening 6 november 2018

Toelichting

Met 4 stemmen voor (ZW14, D66 en PvdA0 en 11 stemmen tegen (AWB, VVD, CDA, en GL) niet aangenomen

Bijlage(s)