Motie stimuleren gebruik beschikbare ruimtes

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017\n6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018
TitelMotie stimuleren gebruik beschikbare ruimtes
Datum afdoening 6 maart 2018

Toelichting

met 13 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen

Bijlage(s)