Motie landgoederen

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2019\n9 A-voorstel tot vaststellen kaders en inrichtingsvisie landgoed Achtervoorde
TitelMotie landgoederen
Datum afdoening 1 december 2020

Toelichting

Met 9 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen waarbij de fracties CDA-D66-VVD hebben tegen gestemd.

Bijlage(s)