Toezeggingen

Lijst van toezeggingen
AgendapuntTitelDatum afdoening
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-5-2024
11 Motie vreemd aan de orde van de dag: Europese vlag uithangen (ingetrokken na toezegging van het college)
Toezegging ophangen Europese vlag
Oordeelsvormende bijeenkomst 16-4-2024
6 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Zorgcomplex 't Laar
Toezegging bestemmingsplan Zorgcomplex 't Laar en bestemmingsplan Renovatie & Optopping Malvalaan
Oordeelsvormende bijeenkomst 19-3-2024
5 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot vaststellen van het bestemmingsplan Heijde Park, Waalre Noord
Toezegging Heijde Park
Oordeelsvormende bijeenkomst 5-3-2024
6 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot vaststellen van het Mobiliteitsplan “Vlot, veilig en duurzaam in en door Waalre in 2040”
Toezegging Bezien soorten fietsers in uitvoeringsprogramma
Raadsvergadering (besluitvormend) 27-2-2024
7 A-voorstel tot vaststellen van het voorlopig ontwerp Heikantstraat
Toezegging Heikanstraat voorlopig ontwerp
Oordeelsvormende bijeenkomst 6-2-2024
4 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot vaststellen van het voorlopig ontwerp Heikantstraat
Compensatie bomen Heikantstraat
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-12-2023
13 Motie vreemd aan de orde van de dag Aan de slag voor opvang asielzoekers
Opvang asielzoekers25 januari 2024
Raadsvergadering (besluitvormend) 28-11-2023
14 Motie vreemd aan de orde van de dag: Vuurwerkpret voor allen
Vuurwerkproblematiek
Oordeelsvormende bijeenkomst 28-11-2023
8 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van de 4e tussenrapportage (turap) 2023
Krediet Waalre100
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023
7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024
Toezegging Heikanstraat28 november 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023
7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024
Inhuur derden21 december 2023
Oordeelsvormende bijeenkomst 24-10-2023
6 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van het bestemminsplan Raadhuisstraat 28
Toezegging bestemmingsplan Raadhuisstraat 28 6 februari 2024
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2023
9 A-voorstel tot het geven van een laatste kans aan het Waalres Museum
Toezegging Waalres Museum
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-5-2023
1 Opening door de voorzitter, burgemeester Oosterveer
Waalres Museum
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2023
16.b Motie vreemd aan de orde van de dag: Inwoners goed informeren met begrijpelijke taal en juiste toon
Toezegging gebruik begrijpelijke taal
Raadsvergadering (besluitvormend) 24-1-2023
8 A-voorstel tot vaststellen van de kaders voor ontwikkeling Waalre-noord fase 3
Versterken biodiversiteit
Raadsvergadering (besluitvormend) 10-1-2023
4 Mededelingen
Routenet20 juni 2023
Oordeelsvormende bijeenkomst 10-1-2023
5 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot vaststellen van de kaders voor ontwikkeling Waalre-noord fase 3
Actualiseren woonnotitie20 juni 2023
Oordeelsvormende bijeenkomst 6-9-2022
7 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 895.000,- voor groot onderhoud openbare ruimte Mgr. Bannenberglaan en omgeving
Toezegging onderhoud Mgr. Bannenberglaan13 december 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-7-2022
9 A-voorstel tot het instemmen met de kaders begroting 2023
Toezegging Kaders begroting 2023 4 oktober 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-4-2022
5 Vragenhalfuur
Kantine sporthal De Pracht 4 oktober 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-3-2022
8 A-voorstel tot instemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regeling PlusTeam, de herijkte opdracht aan het PlusTeam en de eerste begrotingswijziging 2022 van het PlusTeam
Verdeelsleutel PlusTeam10 mei 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 1-2-2022
8 A-voorstel tot het vaststellen van de Verordening Gegevensverstrekking 2022
Verordening Gegevensverstrekking 202220 juni 2022
Oordeelsvormende bijeenkomst 1-2-2022
7 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel voorstel tot het vaststellen van de participatieverordening en delegatie en instemmen met het adviesrecht onder de Omgevingswet
Delegatiebesluit onder de Omgevingswet
Oordeelsvormende bijeenkomst 1-2-2022
1 Opening door de voorzitter, mevrouw S.J. van de Goor-Gelens
Participatieverordening, delegatie en adviesrecht onder de Omgevingswet 6 september 2022
Oordeelsvormende bijeenkomst 18-1-2022
6 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van de Verordening Gegevensverstrekking 2022
Verordening Gegevensverstrekking15 november 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021
8 A-voorstel tot het vaststellen van de 6e Tussenrapportage (Turap) 2021
Coronacompensatie cultuur 1 februari 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021
7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2022
Woonnotitie 1 februari 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-10-2021
3 Vragenhalfuur
Bedrijventerrein Eeneind-West20 september 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-9-2021
10 A-voorstel tot vaststellen van de Visie Recreatie en Toerisme gemeente Waalre
Recreatie Gat van Waalre 8 maart 2022
Oordeelsvormende bijeenkomst 7-9-2021
5 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan landgoed Achtervoorde
Anterieure overeenkomst ter inzage aanbieden21 september 2021
Oordeelsvormende bijeenkomst 7-9-2021
5 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan landgoed Achtervoorde
Bestemmingsplan landgoed Achtervoorde structuurvisie21 september 2021
Oordeelsvormende bijeenkomst 7-9-2021
5 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan landgoed Achtervoorde
Bestemmingsplan landgoed Achtervoorde bebouwing21 september 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-7-2021
16 A-voorstel tot faciliteren overgangsjaar Het Klooster
Kosten Het Klooster 1 februari 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-7-2021
8 Vragenhalfuur
Vragen vragenhalfuur afschaling openbaar vervoer 8 maart 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-7-2021
8 Vragenhalfuur
Toezegging vragen vragenhalfuur zendmast nabij de Bleeck 7 september 2021
Oordeelsvormende bijeenkomst 24-6-2021
9 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot faciliteren overgangsjaar Het Klooster
Huiskamerfunctie Het Klooster 1 februari 2022
Oordeelsvormende bijeenkomst 13-4-2021
6 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van de 3e Tussenrapportage (Turap) 2021
3e Turap rapport Radboud UMC 8 maart 2022
Oordeelsvormende bijeenkomst 13-4-2021
5 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot aannemen rapport rekenkamercommissie meldingen openbare ruimte
Rekenkamercommissie rapport meldingen openbare ruimte 3 juni 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 30-3-2021
11 A-voorstel tot het opheffen van de gemeenschappelijke regeling PlusTeam
PlusTeam 7 september 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 16-3-2021
7 A-voorstel tot herontwikkeling winkelcentrum de Voldijn
Herontwikkeling winkelcentrum de Voldijn29 maart 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-3-2021
8 A-voorstel tot vaststellen beelkwaliteitsplan dorpshart Aalst
Beeldkwaliteitsplan dorpshart Aalst 7 september 2021
Oordeelsvormende bijeenkomst 2-3-2021
6 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van de 2e Tussenrapportage (Turap) 2021
2e Tussenrapportage (Turap) (TOZO 1 en TOZO2) 3 juni 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 15-12-2020
13 Motie vreemd aan de orde van de dag Terugdringen geluidsoverlast na reconstructie Traverse
Herinrichting Traverse Zuid 2 februari 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 15-12-2020
12 Motie vreemd aan de orde van de dag Een veiligere plek vinden voor JOP Aalst
JOP Aalst26 februari 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 29-9-2020
7 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp Traverse Zuid
Traverse riolering27 oktober 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 29-9-2020
7 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp Traverse Zuid
Traverse27 oktober 2020
Oordeelsvormende bijeenkomst 29-9-2020
5 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van het Jeugdbeleid Waalre 2020-2024
Evaluatie jeugdbeleid 1 december 2020
Oordeelsvormende bijeenkomst 15-9-2020
7 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het instemmen met de startnotitie kunst en cultuur 2020
Startnotitie Kunst en Cultuur27 oktober 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-7-2020
11 A-voorstel tot het vaststellen van de 3e Tussenrapportage (Turap) 2020
Wegenbeheersplan27 oktober 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-6-2020
13 Motie vreemd aan de orde van de dag Maak glasvezelkabel in het buitengebied van Waalre haalbaar voor iedereen
Maak glasvezelkabel haalbaar voor buitengebied fase 4 6 juli 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-6-2020
11 A-voorstel inzake voorlopige ontwerp sporthal en ontmoetingsruimte 't Hazzo
Sporthal en ontmoetingsruimte 't Hazzo zonnepanelen31 augustus 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-6-2020
11 A-voorstel inzake voorlopige ontwerp sporthal en ontmoetingsruimte 't Hazzo
Sporthal en ontmoetingsruimte 't Hazzo flexibele vouwwand31 augustus 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-5-2020
9 A-voorstel tot het vaststellen van de Woonnotitie 'Wonen in 2030'
Gesprek aan te gaan met de woningcorporaties in de regio over het verlagen van de inschrijfleeftijd 1 december 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-5-2020
9 A-voorstel tot het vaststellen van de Woonnotitie 'Wonen in 2030'
Mantelzorgwoningen10 mei 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-3-2020
5 Ingekomen stukken
Toezegging verkeersmaatregelen weren sluipverkeer Waalre-dorp 8 juni 2020
Oordeelsvormende bijeenkomst 21-1-2020
5 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van het procesvoorstel voor de realisatie van het dorpshart Aalst
Realisatie dorpshart Aalst 4 februari 2020
Oordeelsvormende bijeenkomst 17-12-2019
6 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot opstellen beeldkwaliteitsplannen in centrumgebieden
Beeldkwaliteitsplan centrumgebieden 1 december 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-12-2019
7 A-voorstel tot het vaststellen van de schetsontwerpen Traverse Waalre-dorp en Eindhovenseweg te Aalst
Schetsontwerp Traverse27 oktober 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-12-2019
7 A-voorstel tot het vaststellen van de schetsontwerpen Traverse Waalre-dorp en Eindhovenseweg te Aalst
Schetsontwerp Eindhovenseweg 5 oktober 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019
7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020
Cutuur loper27 oktober 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 29-10-2019
7 A-voorstel tot vaststellen kaders en inrichtingsvisie landgoed Gildebosch
Landgoed Gildebosch en GildeWoud13 april 2021
Oordeelsvormende bijeenkomst 29-10-2019
4 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020
Infographic ‘in één oogopslag’ 3 maart 2020
Oordeelsvormende bijeenkomst 3-9-2019
5 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot vaststellen startnotitie Omgevingsvisie
Omgevingsvisie 1 december 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2019
10 Motie CDA vreemd aan de orde van de dag Welstandsnota
Motie CDA vreemd aan de orde van de dag Welstandsnota 7 januari 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2019
9 A-voorstel tot vaststellen kaders en inrichtingsvisie landgoed Achtervoorde
Toezegging sancties landgoed Achtervoorde 1 december 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2019
9 A-voorstel tot vaststellen kaders en inrichtingsvisie landgoed Achtervoorde
Toekomstige landgoederen 1 december 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2019
9 A-voorstel tot vaststellen kaders en inrichtingsvisie landgoed Achtervoorde
Openbare informatie landgoederen21 januari 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-3-2019
9 Interpellatiedebat aantal stemlocaties
Toezegging naar aanleiding van interpellatiedebat aantal stemlocaties 2 mei 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-2-2019
7 A-voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Eindhovenseweg 91A
Bestemmingsplan Eindhovenseweg 91A25 februari 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-12-2018
12 Motie D66 vreemd aan de orde van de dag: Rookvrij maken ingang Huis van Waalre
Toezegging bij motie D66 vreemd aan de orde van de dag: rookvrij maken ingang Huis van Waalre 5 februari 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-7-2018
11 A-voorstel inzake Het Klooster
Toezegging Het Klooster 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-2-2018
9 A-voorstel tot het vaststellen van de kadernota Burgerparticipatie en Burgerinitiatieven
Burgerparticipatie10 april 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-12-2017
9 B-voorstel tot de realisatie van een zonnepark op het voormalige honkbalveld (sportpark Waalre)
Evaluatie bomenbeleidsplan 6 maart 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 11-7-2017
8 A-voorstel tot het vaststellen van het Speelruimtebeleid 2017-2025
Aanpassing prioritering Speelruimtebeleid 3 oktober 2017
Oordeelsvormende bijeenkomst 6-6-2017
7 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van de 5e Tussenrapportage (Turap) en kennisnemen van de Nieuwsberichten van mei 2017
Ondersteuningsbeleid 5 september 2017
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016
6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017
Blijverslening10 april 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-10-2016
11 A-Voorstel tot het vaststellen van de kaders inkoop peuterspeelplaatsen
Kaders inkoop peuterspeelplaatsen10 april 2018
Oordeelsvormende bijeenkomst 4-10-2016
5 Voorstel tot het vaststellen van de kaders inkoop peuterspeelplaatsen
Kaders inkoop peuterspeelplaatsen 4 juli 2017
Oordeelsvormende bijeenkomst 12-7-2016
9 Voorstel tot het vaststellen van de Algemene ondersteunings- en subsidieverordening Waalre 2017
Algemene ondersteunings- en subsidieverordening Waalre 201713 juli 2017
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-7-2016
8 A-Voorstel tot het instemmen met de Kadernota 2017
Burgerparticipatie 5 december 2018