Toezeggingen

Lijst van toezeggingen
AgendapuntTitelDatum afdoening
Raadsvergadering (besluitvormend) 28-11-2023\n14 Motie vreemd aan de orde van de dag: Vuurwerkpret voor allenVuurwerkproblematiek
Oordeelsvormende bijeenkomst 28-11-2023\n8 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van de 4e tussenrapportage (turap) 2023Krediet Waalre100
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024Toezegging Heikanstraat28 november 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2023\n9 A-voorstel tot het geven van een laatste kans aan het Waalres MuseumToezegging Waalres Museum
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-5-2023\n1 Opening door de voorzitter, burgemeester OosterveerWaalres Museum
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2023\n16.b Motie vreemd aan de orde van de dag: Inwoners goed informeren met begrijpelijke taal en juiste toonToezegging gebruik begrijpelijke taal
Raadsvergadering (besluitvormend) 24-1-2023\n8 A-voorstel tot vaststellen van de kaders voor ontwikkeling Waalre-noord fase 3Versterken biodiversiteit
Raadsvergadering (besluitvormend) 10-1-2023\n4 MededelingenRoutenet20 juni 2023
Oordeelsvormende bijeenkomst 10-1-2023\n5 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot vaststellen van de kaders voor ontwikkeling Waalre-noord fase 3Actualiseren woonnotitie20 juni 2023
Oordeelsvormende bijeenkomst 6-9-2022\n7 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 895.000,- voor groot onderhoud openbare ruimte Mgr. Bannenberglaan en omgevingToezegging onderhoud Mgr. Bannenberglaan13 december 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-7-2022\n9 A-voorstel tot het instemmen met de kaders begroting 2023Toezegging Kaders begroting 2023 4 oktober 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-4-2022\n5 VragenhalfuurKantine sporthal De Pracht 4 oktober 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-3-2022\n8 A-voorstel tot instemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regeling PlusTeam, de herijkte opdracht aan het PlusTeam en de eerste begrotingswijziging 2022 van het PlusTeamVerdeelsleutel PlusTeam10 mei 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 1-2-2022\n8 A-voorstel tot het vaststellen van de Verordening Gegevensverstrekking 2022 Verordening Gegevensverstrekking 202220 juni 2022
Oordeelsvormende bijeenkomst 1-2-2022\n7 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel voorstel tot het vaststellen van de participatieverordening en delegatie en instemmen met het adviesrecht onder de Omgevingswet Delegatiebesluit onder de Omgevingswet
Oordeelsvormende bijeenkomst 1-2-2022\n1 Opening door de voorzitter, mevrouw S.J. van de Goor-GelensParticipatieverordening, delegatie en adviesrecht onder de Omgevingswet 6 september 2022
Oordeelsvormende bijeenkomst 18-1-2022\n6 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van de Verordening Gegevensverstrekking 2022 Verordening Gegevensverstrekking15 november 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021\n8 A-voorstel tot het vaststellen van de 6e Tussenrapportage (Turap) 2021 Coronacompensatie cultuur 1 februari 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2022Woonnotitie 1 februari 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-10-2021\n3 VragenhalfuurBedrijventerrein Eeneind-West20 september 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-9-2021\n10 A-voorstel tot vaststellen van de Visie Recreatie en Toerisme gemeente WaalreRecreatie Gat van Waalre 8 maart 2022
Oordeelsvormende bijeenkomst 7-9-2021\n5 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan landgoed AchtervoordeAnterieure overeenkomst ter inzage aanbieden21 september 2021
Oordeelsvormende bijeenkomst 7-9-2021\n5 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan landgoed AchtervoordeBestemmingsplan landgoed Achtervoorde structuurvisie21 september 2021
Oordeelsvormende bijeenkomst 7-9-2021\n5 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan landgoed AchtervoordeBestemmingsplan landgoed Achtervoorde bebouwing21 september 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-7-2021\n16 A-voorstel tot faciliteren overgangsjaar Het KloosterKosten Het Klooster 1 februari 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-7-2021\n8 VragenhalfuurVragen vragenhalfuur afschaling openbaar vervoer 8 maart 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-7-2021\n8 VragenhalfuurToezegging vragen vragenhalfuur zendmast nabij de Bleeck 7 september 2021
Oordeelsvormende bijeenkomst 24-6-2021\n9 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot faciliteren overgangsjaar Het KloosterHuiskamerfunctie Het Klooster 1 februari 2022
Oordeelsvormende bijeenkomst 13-4-2021\n6 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van de 3e Tussenrapportage (Turap) 20213e Turap rapport Radboud UMC 8 maart 2022
Oordeelsvormende bijeenkomst 13-4-2021\n5 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot aannemen rapport rekenkamercommissie meldingen openbare ruimteRekenkamercommissie rapport meldingen openbare ruimte 3 juni 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 30-3-2021\n11 A-voorstel tot het opheffen van de gemeenschappelijke regeling PlusTeamPlusTeam 7 september 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 16-3-2021\n7 A-voorstel tot herontwikkeling winkelcentrum de VoldijnHerontwikkeling winkelcentrum de Voldijn29 maart 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-3-2021\n8 A-voorstel tot vaststellen beelkwaliteitsplan dorpshart AalstBeeldkwaliteitsplan dorpshart Aalst 7 september 2021
Oordeelsvormende bijeenkomst 2-3-2021\n6 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van de 2e Tussenrapportage (Turap) 20212e Tussenrapportage (Turap) (TOZO 1 en TOZO2) 3 juni 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 15-12-2020\n13 Motie vreemd aan de orde van de dag Terugdringen geluidsoverlast na reconstructie TraverseHerinrichting Traverse Zuid 2 februari 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 15-12-2020\n12 Motie vreemd aan de orde van de dag Een veiligere plek vinden voor JOP AalstJOP Aalst26 februari 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 29-9-2020\n7 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp Traverse ZuidTraverse riolering27 oktober 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 29-9-2020\n7 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp Traverse ZuidTraverse27 oktober 2020
Oordeelsvormende bijeenkomst 29-9-2020\n5 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van het Jeugdbeleid Waalre 2020-2024Evaluatie jeugdbeleid 1 december 2020
Oordeelsvormende bijeenkomst 15-9-2020\n7 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het instemmen met de startnotitie kunst en cultuur 2020Startnotitie Kunst en Cultuur27 oktober 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-7-2020\n11 A-voorstel tot het vaststellen van de 3e Tussenrapportage (Turap) 2020Wegenbeheersplan27 oktober 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-6-2020\n13 Motie vreemd aan de orde van de dag Maak glasvezelkabel in het buitengebied van Waalre haalbaar voor iedereenMaak glasvezelkabel haalbaar voor buitengebied fase 4 6 juli 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-6-2020\n11 A-voorstel inzake voorlopige ontwerp sporthal en ontmoetingsruimte 't HazzoSporthal en ontmoetingsruimte 't Hazzo zonnepanelen31 augustus 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-6-2020\n11 A-voorstel inzake voorlopige ontwerp sporthal en ontmoetingsruimte 't HazzoSporthal en ontmoetingsruimte 't Hazzo flexibele vouwwand31 augustus 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-5-2020\n9 A-voorstel tot het vaststellen van de Woonnotitie 'Wonen in 2030'Gesprek aan te gaan met de woningcorporaties in de regio over het verlagen van de inschrijfleeftijd 1 december 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-5-2020\n9 A-voorstel tot het vaststellen van de Woonnotitie 'Wonen in 2030'Mantelzorgwoningen10 mei 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-3-2020\n5 Ingekomen stukkenToezegging verkeersmaatregelen weren sluipverkeer Waalre-dorp 8 juni 2020
Oordeelsvormende bijeenkomst 21-1-2020\n5 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van het procesvoorstel voor de realisatie van het dorpshart AalstRealisatie dorpshart Aalst 4 februari 2020
Oordeelsvormende bijeenkomst 17-12-2019\n6 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot opstellen beeldkwaliteitsplannen in centrumgebiedenBeeldkwaliteitsplan centrumgebieden 1 december 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-12-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de schetsontwerpen Traverse Waalre-dorp en Eindhovenseweg te AalstSchetsontwerp Traverse27 oktober 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-12-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de schetsontwerpen Traverse Waalre-dorp en Eindhovenseweg te AalstSchetsontwerp Eindhovenseweg 5 oktober 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020Cutuur loper27 oktober 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 29-10-2019\n7 A-voorstel tot vaststellen kaders en inrichtingsvisie landgoed GildeboschLandgoed Gildebosch en GildeWoud13 april 2021
Oordeelsvormende bijeenkomst 29-10-2019\n4 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020Infographic ‘in één oogopslag’ 3 maart 2020
Oordeelsvormende bijeenkomst 3-9-2019\n5 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot vaststellen startnotitie OmgevingsvisieOmgevingsvisie 1 december 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2019\n10 Motie CDA vreemd aan de orde van de dag WelstandsnotaMotie CDA vreemd aan de orde van de dag Welstandsnota 7 januari 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2019\n9 A-voorstel tot vaststellen kaders en inrichtingsvisie landgoed AchtervoordeToezegging sancties landgoed Achtervoorde 1 december 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2019\n9 A-voorstel tot vaststellen kaders en inrichtingsvisie landgoed AchtervoordeToekomstige landgoederen 1 december 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2019\n9 A-voorstel tot vaststellen kaders en inrichtingsvisie landgoed AchtervoordeOpenbare informatie landgoederen21 januari 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-3-2019\n9 Interpellatiedebat aantal stemlocatiesToezegging naar aanleiding van interpellatiedebat aantal stemlocaties 2 mei 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-2-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Eindhovenseweg 91ABestemmingsplan Eindhovenseweg 91A25 februari 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-12-2018\n12 Motie D66 vreemd aan de orde van de dag: Rookvrij maken ingang Huis van WaalreToezegging bij motie D66 vreemd aan de orde van de dag: rookvrij maken ingang Huis van Waalre 5 februari 2019
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-7-2018\n11 A-voorstel inzake Het KloosterToezegging Het Klooster 6 november 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-2-2018\n9 A-voorstel tot het vaststellen van de kadernota Burgerparticipatie en BurgerinitiatievenBurgerparticipatie10 april 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-12-2017\n9 B-voorstel tot de realisatie van een zonnepark op het voormalige honkbalveld (sportpark Waalre)Evaluatie bomenbeleidsplan 6 maart 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 11-7-2017\n8 A-voorstel tot het vaststellen van het Speelruimtebeleid 2017-2025Aanpassing prioritering Speelruimtebeleid 3 oktober 2017
Oordeelsvormende bijeenkomst 6-6-2017\n7 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van de 5e Tussenrapportage (Turap) en kennisnemen van de Nieuwsberichten van mei 2017Ondersteuningsbeleid 5 september 2017
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Blijverslening10 april 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-10-2016\n11 A-Voorstel tot het vaststellen van de kaders inkoop peuterspeelplaatsenKaders inkoop peuterspeelplaatsen10 april 2018
Oordeelsvormende bijeenkomst 4-10-2016\n5 Voorstel tot het vaststellen van de kaders inkoop peuterspeelplaatsenKaders inkoop peuterspeelplaatsen 4 juli 2017
Oordeelsvormende bijeenkomst 12-7-2016\n9 Voorstel tot het vaststellen van de Algemene ondersteunings- en subsidieverordening Waalre 2017Algemene ondersteunings- en subsidieverordening Waalre 201713 juli 2017
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-7-2016\n8 A-Voorstel tot het instemmen met de Kadernota 2017Burgerparticipatie 5 december 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024Inhuur derden21 december 2023
Oordeelsvormende bijeenkomst 6-2-2024\n4 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot vaststellen van het voorlopig ontwerp Heikantstraat Compensatie bomen Heikantstraat
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-12-2023\n13 Motie vreemd aan de orde van de dag Aan de slag voor opvang asielzoekersOpvang asielzoekers25 januari 2024
Oordeelsvormende bijeenkomst 24-10-2023\n6 Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van het bestemminsplan Raadhuisstraat 28Toezegging bestemmingsplan Raadhuisstraat 28
Raadsvergadering (besluitvormend) 27-2-2024\n7 A-voorstel tot vaststellen van het voorlopig ontwerp Heikantstraat Toezegging Heikanstraat voorlopig ontwerp