Tervisielegging ontwerp-omgevingsvergunning

Algemene informatie
Datum 7 september 2021
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 31 augustus 2021, inzake tervisielegging ontwerp-omgevingsvisie (220230).

Ter informatie

Weeklijst 2021-35

Bijlage(s)