Septembercirculaire gemeentefonds

Algemene informatie
Datum 5 oktober 2021
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 7 oktober 2021, inzake septembercirculaire gemeentefonds (228444).

Te betrekken bij de behandeling van de programmabegroting 2022 in de oordeelsvormende bijeenkomst van 19 oktober 2021.

Weeklijst 2021-40

Bijlage(s)