Veiligheid van de Traverse

Algemene informatie
Datum11 januari 2022
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

Brief van inwoner Waalre, ingekomen d.d. 3 januari 2022, inzake de veiligheid van de Traverse (245734).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2022-01

Bijlage(s)