Gemeente Waalre 30 km

Algemene informatie
Datum 7 december 2021
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

E-mail inwoner Waalre, ingekomen d.d. 5 december 2021, inzake gemeente Waalre 30mkm (239048).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Betrekken bij de behandeling van het voorstel tot het vaststellen van het Definitief Ontwerp openbare ruimte Dorpshart Aalst op 14 december 2021.

Weeklijst 2021-48

Bijlage(s)